Så får nyanlända snabbspår till gymnasiet

Möt Ali Nazari och Ahmad Kheralla, två nyanlända tonåringar som lär sig svenska och samtidigt grundskolans alla obligatoriska ämnen med hjälp av flerspråkiga videofilmer.

Metoden ger gymnasiekompetens minst ett år snabbare än konventionella metoder, enligt elevernas lärare.

Ali och Ahmad är två av de hundratalet nyanlända ungdomar som får ett snabbspår till gymnasiet på Ölands Gymnasium i Borgholm. Ingen av ungdomarna kunde mer än några ord svenska från början. Men de hundratals animerade filmer som detta digitala läromedel huvudsakligen består av, finns på sex olika språk där eleven fritt kan välja språk på både ljud och textning.

Man kan exempelvis lyssna på arabiska eller dari och samtidigt få svensk eller engelsk textning. I takt med att svenskkunskaperna ökar väljer många elever att lyssna på svenska och ha en textning på sitt hemspråk. På så vis lär de sig svenska samtidigt som de får en fördjupad ämneskunskap.

Du kan se hur Ali och Ahmad jobbar med det digitala läromedlet på SETT Syd i Malmö 30-31 oktober. Du får då också träffa Ingela Svensson, en av deras lärare på Ölands Gymnasium.