Betydligt fler vill plugga till lärare i Kristianstad

När antagningen till Sveriges universitet och högskolor stängde anmälan till VT2020 natten till onsdagen kunde Högskolan Kristianstad konstatera att betydligt fler vill bli lärare och sjuksköterskor – bland annat.

Betydligt fler vill plugga till lärare i Kristianstad 1Totalt sett prioriterar fler programstudier i Kristianstad högst, en ökning med 12 procent.

Sammanlagt hade 228 959 anmälningar kommit in vid midnatt natten till tisdagen när Universitets- och högskolerådet, UHR, stängde anmälan till vårterminen 2020. Detta bryter trenden och är en ökning med 5 procent. Högskolan Kristianstad backar dock marginellt från 17 295 sökande till 16 840, vilket motsvarar en minskning med 2,6 procent.

Antalet sökande som helst vill läsa ett program vid Högskolan Kristianstad ökar med 12 procent. Dessutom har det totala antalet sökande till programmen ökat med 11 procent. Sammantaget ökar söktrycket till fristående kurser och program med 3,9 procent från 4,8 till 5 sökande per plats

– Fler prioriterar att läsa till lärare och sjuksköterska hos oss, vilket är extra kul eftersom det har gjorts insatser från flera håll för att väcka intresset för dessa samhällsbärande yrken, säger Håkan Pihl.

Populäraste programmen

Sjuksköterskeprogrammet är alltjämt vårterminens mest sökta program. Därefter kommer grundlärarutbildningarna och Biomedicinska analytikerprogrammet. Se tabell nedan.

– Vi såg det ökade intresset för vår grundlärarutbildning för de med arbetserfarenhet redan förra året och sedan dess har vi ökat antalet platser på programmet. I år är det 36 procent fler som sökt programmet, vilket är glädjande eftersom det finns ett stort behov av behöriga och erfarna lärare i Sverige, säger Håkan Pihl.