Modern digitalisering och kraftfullt datalabb

Kungliga biblioteket (KB) har stora samlingar av film, musik, spel, radio och tv.

Modern digitalisering och kraftfullt datalabb 1
Karin Grönvall, riksbibliotekarie, och Eva-Lis Green, avdelningschef för KB:s digitala samlingar.

I dag invigdes KB:s nyrenoverade lokaler, med uppdaterad utrustning för digitalisering. Här finns även ett nytt datalabb för digital humaniora och samhällsvetenskap.

– Vi har nu en av Sveriges modernaste utrustningar för digitalisering av audiovisuellt material. KB är specialister på att digitalisera magnetinspelningar, det vill säga rullband och vhs-kassetter. Eftersom banden har en begränsad livslängd är det viktigt att de digitaliseras för framtida forskning, säger avdelningschef Eva-Lis Green.

KB har i stort sett alla tv- och radioprogram som sänts i Sveriges radio och SVT sedan 1979. Men i  samlingarna finns även såväl musik som film och datorspel. Läs gärna mer om insamlingen på KB:s webbplats.

Nytt labb för datadriven forskning

De ombyggda lokalerna rymmer dessutom KB-labb – ett nystartat, kraftfullt forskningslabb för digital humaniora och samhällsvetenskap. KB:s samlingar omfattar flera miljoner digitala objekt i olika format: bilder, texter, ljud och rörlig media. Med hjälp av KB-labb blir det digitala materialet tillgängligt för forskare vid svenska universitet i en obegränsad form.

KB-labb leds av Love Börjeson, forskare med språkteknologisk inriktning.

Två myndigheter som blev en

De nya lokalerna för digitalisering och datalabb finns på Karlavägen i Stockholm. De invigdes under torsdagen, exakt 40 år efter att Arkivet för ljud och bild (ALB) startade. ALB bytte senare namn till Statens ljud- och bildarkiv (SLBA) som 2009 gick samman med KB.