Hem POLITIK Betygsresultat för Stockholms stads grundskolor 2016

Betygsresultat för Stockholms stads grundskolor 2016

Publicerat av: Redaktionen

Majoriteten av Stockholms stads kommunala grundskolor har under verksamhetsåret 2015/2016 tagit emot en stor andel nyanlända elever.

Därför har vi valt att presentera de preliminära resultaten med och utan gruppen senast anlända.

Om gruppen senast anlända (i detta fall 455 elever som anlänt till Sverige efter augusti 2015) exkluderas visar den preliminära uppskattningen av betygsresultaten för Stockholms stads kommunala grundskolor att resultaten för 2016 skulle se ut så här:

  • Andelen behöriga till nationellt program (yrkesprogram) 89,5 %
  • Andel med godkänt i alla ämnen 81,2 %
  • Medelmeritvärde (17 betyg) 249,0

Betygsresultat för Stockholms stads grundskolor 2016– Under det föregående läsåret hade vi rekordmånga nyanlända elever i årskurs 9. Det är naturligtvis mycket svårt för de elever som nyligen kommit till Sverige att hinna bli behöriga till gymnasiet och få godkända betyg efter endast en kort tid i skolan.

Samtidigt har staden stärkt insatserna för att dessa elever snabbt ska kunna komma ikapp med sin utbildning och gå vidare till gymnasiet, säger skolborgarrådet Olle Burell.

– Årets betygsresultat visar på att det går bra för de flesta av våra elever i Stockholms stads skolor. Men samtidigt behöver vi fortsätta att stärka insatserna kring de elever som halkat efter och som har sämre förutsättningar att nå sina kunskapsmål, fortsätter skolborgarrådet Olle Burell.

Betygsmått 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Andel behöriga till yrkesprogram 88,0(87,7) 85,9 (87,5) 87,4(87,6) 85,7(86,9) 85,3(85,6) 82,8
Andel som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen 77,0(77,3) 74,6(77,4) 75,2(77,0) 77,0(77,4) 77,9 (75,3) 75,1
Genomsnittligt meritvärde (16 ämnen) 223,7(210,6) 221,9(211,4) 222,4(213,1) 225,2(214,8) 230,7* 229,9
Genomsnittligt meritvärde (17 ämnen) 239,8(224,7) 239,1

Tabell: Betygsresultat totalt (inklusive nyanlända elever)2011–2016, årskurs 9, årsvärde, inom parentes riksgenomsnittet.

*Finns inga officiella siffror från Skolverket för genomsnittligt meritvärde (16 ämnen) 2015.

Skolornas arbete med mottagandet av nyanlända elever

Alla kommunala skolor i Stockholms stad ska ta emot nyanlända elever. Samtliga skolor utom åtta stycken F-6 skolor har tagit emot nyanlända elever.

-Att bryta segregationen i staden är en av våra viktigaste uppgifter. Elever med olika bakgrund och förutsättningar behöver mötas i skolan. Arbetet med att ta emot nyanlända har varit en viktig del i det arbetet, samtidigt som vi hela tiden jobbar för att alla elever i våra skolor får en likvärdig utbildning av hög kvalitet, säger Gunnar Wohlin, tillförordnad grundskoledirektör.

Alla nyanlända elever födda år 2000 som skrevs in i årskurs 9 under året och inte når målen erbjuds att kvarstanna i grundskolan ytterligare ett år, eventuellt till dess att eleven fyller 18 år.

Särskilda undervisningsgrupper finns för elever födda 2000, 2001, 2002 som inte har någon tidigare skolgång. Gruppernas fokus är att utveckla den tidiga läs och skrivförmågan.

Alla skolledningar, lärare och elevhälsoteam har erbjudits seminarier och workshops under läsåret som stöd i mottagandet och undervisning av nyanlända elever, exempelvis kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>