Bra förslag från Gymnasieutredningen

Idag presenterade Gymnasieutredningen sitt omfattande betänkande med förslag på åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning.

alvkullegymnasietUtredaren föreslår att huvudmännen ska få ett ökat ansvar för att erbjuda en sammanhållen utbildning med tillgång till mer stöd för att motverka avhopp.

Den största utmaningen som gymnasieskolan står inför är att få ungdomarna på introduktionsprogrammen att klara övergången till ett nationellt program.

– Jag tycker förslagen är väl avvägda och att det finns goda förutsättningar för att de kommer att kunna bidra till en positiv utveckling, säger Erica Andrén, 1 vice ordförande i Sveriges Skolledarförbund och rektor på Älvkullegymnasiet i Karlstad.

– Jag ser positivt på att utredaren har valt att fortsätta bygga på frivilligheten. Jag hoppas att frågan om obligatorisk gymnasieskola är begravt i skrivbordslådan nu, säger hon.

Att utredaren öppnar för en ämnesutformad gymnasieskola är välkommet bland skolledarna. Det är dock en stor förändring så det är bra att låta utreda frågan i grunden innan.

– Att återställa den generella behörigheten på yrkesutbildningarna med möjlighet att välja bort den kan se ut som en kosmetisk förändring. Men om förändringen kan få fler ungdomar att överväga en yrkesutbildning så är det bra, säger Erica Andrén.

– Särskilt glad är jag över de estetiska ämnenas återkomst. De behövs även på gymnasienivå.

Post Comment