Fler antagna till höstens högskoleutbildningar

Det första urvalet för höstterminen 2018 är klart. 26 av de universitet och högskolor som erbjuder högskoleutbildningar i höst ökar antalet antagna jämfört med höstterminen 2017.

UHR har nu meddelat 275 231 sökande att de har antagits till en högskoleutbildning i höst. Jämfört med det första urvalet för höstterminen 2017 är det en ökning med 5 940 personer (2,2 %). Antalet behöriga sökande minskar med 5 143 personer (-1,5 %), från 352 718 höstterminen 2017 till 347 575 höstterminen 2018. Det totala antalet sökande minskar med drygt 7 300 personer, till 360 152 hösten 2018.

– Antalet antagna till högskolan ökar för tredje året i rad. Samtidigt minskar antalet behöriga sökande och det är något vi behöver titta närmare på. Det är viktigt att alla som söker en högskoleutbildning gör ett klokt och välinformerat val, säger Sofie Nordhamren, t.f. avdelningschef vid UHR.

De sökandes antagningsbesked publiceras på Antagning.se idag. Sista svarsdag är den 27 juli. Vid andra urvalet den 2 augusti får reserverna besked om de kommer in.

Den 20 juli publicerar UHR rapporten ”Antagning till högre utbildning höstterminen 2018: statistik i samband med första urvalet ht 2018” på uhr.se.