Unikt avtal om Kommunakademin Väst undertecknat

Idag tecknades ett historiskt avtal mellan Högskolan Väst och Fyrbodals kommunalförbund.

Unikt avtal om Kommunakademin Väst undertecknat 1
Två nöjda Martin efter påskrift – Carling och Hellström.

Avtalet gäller bildandet av en ny samverkansplattform – Kommunakademin Väst. Där ingår, förutom Högskolan Väst, Fyrbodals alla 14 kommuner samt Kunskapsförbundet Väst, allt med syfte att gemensamt stärka samhällsutvecklingen i Fyrbodal.

Den nya samverkansarenan blir nationellt unik med så många kommuner involverade i en övergripande formell samverkan med en högskola. Kommunakademin Väst ska bidra till en god samhällsutveckling i regionen och stärka kvaliteten i utbildning och forskning vid Högskolan Väst.

– Kommunakademin Väst kommer att bidra till att vi i ännu högre utsträckning kan skapa kunskap i samverkan – en utgångspunkt för all vår verksamhet. Det blir en plattform med ömsesidig nytta. Den gör att vi med ökad flexibilitet kan erbjuda utbildning till dessa kommuner – även för livslångt lärande. Därmed kan vi också bidra till att höja kompetensnivån i regionen, säger Martin Hellström, rektor på Högskolan Väst.

Inom Kommunakademin Väst planeras för gemensamt arbete med idéer för forskning, utbildning och kunskapsutveckling – med målet att möta aktuella och framtida samhällsutmaningar i Fyrbodal. Ett av huvudsyftena är att höja kompetensnivån och stärka kompetensförsörjningen i kommunerna, ett annat är att öka övergången till högre utbildning bland unga. Många av kommunerna i Fyrbodal ligger under riksgenomsnittet vad gäller utbildningsnivå.

– Jag är övertygad om att Fyrbodals kommunalförbund och de fjorton medlemskommunerna kommer att få stor nytta av plattformen. Nu kan vi på ett mer strukturerat sätt arbeta med kompetensförsörjning i alla våra kommuner och fler kommer att få större nytta av den styrka som Högskolan Väst utgör i vår delregion, säger Martin Carling, ordförande för direktionen inom Fyrbodals kommunalförbund.

Uppbyggnadsfasen har pågått i över ett år och inkluderat kartläggning av all pågående samverkan mellan Högskolan Väst och kommunerna. Alla kommuner har, liksom högskolans institutioner, utsett varsin kontaktperson. På så sätt har ett nätverk som träffas regelbundet redan formerats. En mängd samverkansprojekt pågår men det ser olika ut i olika kommuner och samverkan är ofta person- och relationsrelaterad. Målet är att den nya plattformen ska skapa en större transparens och ett mer systematiskt arbetssätt.