Brist på läromedel – Vad händer med lärarnas undervisning och kunskapsresultaten?

Detta är rubriken på Svenska Läromedels och Sveriges Läromedelsförfattares Förbunds SLFF:s panelsamtal i Almedalen.

Brist på läromedel – Vad händer med lärarnas undervisning och kunskapsresultaten? 1Vad händer om det saknas både lärare och läromedel? Får alla elever en likvärdig och gemensam grund i skolan? Ger satsningarna på digitalisering någon utdelning utan kunskapsinnehåll?

Välkommen till Almedalens tyngsta skolsamtal på Gotlands museum torsdag 5 juli kl. 14.

Den engelske läroplans- och läromedelsexperten Tim Oates inleder. Statsrådet Anna Ekström, Moderaternas Erik Bengtzboe, Liberalernas Lotta Edholm, Lärarförbundets Robert Fahlgren och Lärarnas Riksförbunds Åsa Fahlén samtalar sedan. Moderator är Pelle Thörnberg.

Hur kan vi garantera kvaliteten i utbildningen om både behöriga lärare och läromedel saknas? Hur påverkar läromedelsbristen lärarnas arbetssituation, integrationen, digitaliseringen och i slutändan kunskapsresultaten?

Skolans stora utmaningar är lärarbristen, integrationen och digitaliseringen. Att möta dessa är avgörande för individens möjligheter i livet, skolans kapacitet och Sverige som kunskapsnation. Det handlar om likvärdighet för alla elever och kunskapsresultat. En möjliggörare är läromedel som är verktyg för lärare, ger alla elever en gemensam kunskapsbas och som fyller digitaliseringen med innehåll.