Hem APPAR Digitala verktyg hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter på Erlaskolan Östra

Digitala verktyg hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter på Erlaskolan Östra

Publicerat av: Redaktionen

På Erlaskolan Östra använder elever från förskoleklass och upp till årskurs 6, iPads.

Det fungerar väldigt bra för de elever som har läs- och skrivsvårigheter.

De kan bland annat använda appar som har talsyntes och läser upp texter. Det finns även möjlighet att använda appar för rättstavning. Responsen från eleverna har visat att det är rätt väg att gå.

– Vi tycker det var självklart och naturligt att använda läs- och skrivappar eftersom vi jobbar mycket med iPads. Alla elever har appar och sitter ofta med hörlurar under lektionstid. Därför kan läs- och skrivapparna lätt användas i undervisningen. Apparna installeras så tidigt som möjligt hos elever där vi ser att det finns behov, säger Moa Ågren, specialpedagog på Erlaskolan Östra.

Eleverna använder just nu Oribi Writer som är en rättstavningsapp. Med hjälp av den kan eleverna författa och rätta texter. VoiceDreamReader heter appen som eleverna använder för att få texter upplästa.

Moa ser flera fördelar med att arbeta på de här sättet.

-Vi har ju unika förutsättningar på Erlaskolan. Eleverna lär sig på många olika sätt, inte bara genom att läsa och skriva. Vi arbetar exempelvis mycket med grupprojekt.

Det förkommer bland annat presentationer, elever får se på film och uppleva lärandet. Det är ett variationsrikt lärande som kan hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter, fortsätter Moa Ågren.

Från årskurs 7–9 använder elever Mac och internetbaserade verktyg. Tiki Reader som är ett internetbaserat program som eleverna kan använda för att träna läsförståelse. Eleven loggar in i programmet där de läser och lyssnar på texter med tillhörande frågor.

Att lära sig läsa och skriva
När barnen lär sig att läsa och skriva så används ljudmetoden, Phonics. Bokstav och ljud kopplas samman med hjälp av ASL-metoden (Att Skriva sig till Läsning).

I det arbetet använder eleverna surfplattor som är utrustade med ljudande tangentbord och talsyntes. För detta ändamål används appen ”skolstil”. ASL-metoden kan även tillämpas på datorer.

-Barnen får lära sig att forma bokstäver med penna i årskurs 1 men redan i förskoleklass får barnen arbeta med det på ett lekfullt sätt. Där hörde jag dem berätta om en övning som pedagogerna nog hämtat från barnprogrammet ”Fem myror är fler en fyra elefanter”.

Digitala verktyg hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter på Erlaskolan ÖstraBarnen fick titta på bilder och skulle ta bort ett ljud som inte passade in. Det var väldigt uppskattat bland barnen, fortsätter Moa Ågren.

-Det är oerhört viktigt att aktivt arbeta med barns fonologiska medvetenhet, alltså att ord består av enskilda ljud, fonem, och att dessa ljud kan användas för att skapa nya ord. Det är betydelsefullt eftersom fonologisk medvetenhet är en förutsättning för läs- och skrivinlärning. De yngre eleverna övar på detta bland annat genom språklekar, förklarar Rebecca Segerlund, speciallärare på Erlaskolan Östra.

Att upptäcka läs- och skrivsvårigheter
På Erlaskolan Östra kartläggs de mindre barnens utveckling i bland annat svenska med materialet ”Förskoleklassens Jag Kan” (Beta Pedagog, 2016). Från och med 1 juli 2016 finns det en del för förskoleklassen i Läroplanen (Lgr 11) och därför har Erlaskolan nu ett material för att göra kartläggningar i svenska och matematik och en del andra områden. Syftet är att barn, lärare, och föräldrar ska få en tydlig bild över utvecklingen som sker under året i förskoleklass. Därefter följs alla elevers läs- och skrivförmåga samt taluppfattning upp med Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1.

-Vi behöver tidigt upptäcka barn i behov av särskilt stöd och kunna ge alla barn utmaningar på rätt nivå. Vi har även möjlighet att göra flera olika läs- och skrivscreeningar på skolan då det finns läs- och skrivsvårigheter. Om elev och vårdnadshavare så önskar finns det möjlighet att skicka en remiss angående läs- och skrivutredning till Logopedmottagningen, förklarar Rebecca Segerlund.

-Erlaskolan har ”kontrollstationer” för att upptäcka eventuella utmaningar som elever har i att läsa och skriva. Det börjar vi redan med i förskoleklassen. Vi gör även andra kontrollstationer kontinuerligt från ettan till trean. Eventuella svårigheter kan även plockas upp från de nationella prov som görs i trean för första gången. Sedan måste man komma ihåg att barn lär sig i olika takt och på olika sätt, det behöver inte vara problem, avslutar Moa Ågren.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>