Hem Forskning Digitalt hjälpmedel kan förbättra elevernas koncentrationsförmåga – ny studie visar lovande resultat

Digitalt hjälpmedel kan förbättra elevernas koncentrationsförmåga – ny studie visar lovande resultat

Publicerat av: Redaktionen

Alla elever lider om skolmiljön är stökig och högljudd men speciellt utsatta är elever med koncentrationssvårigheter.

Nu visar en studie genomförd av audionomen Anna K Lejon, att digitala hörselhjälpmedel kan fungera för att förbättra elevers inlärningsförmåga i klassrummet.

I Sverige och övriga nordiska länder går det att se samma mönster. Allt fler elever får det svårare att hänga med i den traditionella skolundervisningen på grund av koncentrations- och inlärningssvårigheter. Dessa elever får ofta diagnosen ADHD, APD, dyslexi eller har någon annan form av tal- eller skrivsvårigheter. Undersökningar av svenska Socialstyrelsen visar att antalet elever med exempelvis ADHD inte har ökat men att skolan och sjukvården har blivit bättre på att fastställa diagnosen. Enligt Socialstyrelsen har medicinering för ADHD femfaldigats de senaste sju åren. Många, både barn och vuxna, upplever att de blir hjälpta av medicinering.

 Comfort AudioEtt komplement till att använda mediciner för att lindra besvären som ADHD ger upphov till, exempelvis koncentrationssvårigheter, har visat sig vara digitala hörselprodukter. Comfort Audio har sedan 2008 hjälpt elever med hörselnedsättning i en mängd skolor runt om i landet. Med digitala hörselprodukter har de kunnat skapa en betydligt bättre miljö för inlärning genom att utrusta läraren med mikrofon och de berörda eleverna med mottagare. Störande bakgrundsljud reduceras markant och det är lättare för eleven att uppfatta vad läraren säger och hjälper till med koncentrationen under en hel skoldag. Detta ökar förutsättningarna för en bättre inlärning.

Att ta steget från att hjälpa elever med hörselnedsättning till elever med koncentrations- och inlärningsproblem blev ett naturligt steg för Comfort Audio. Nu visar den studie som audionomen Anna K Lejon genomfört i två skolklasser med 20 barn i åldrarna 10-11 år, att merparten av de normalhörande barnen förbättrade sin förmåga att ta till sig information och följa instruktioner.  Studien utfördes i en normal skolmiljö där eleverna utrustades med digitala hörselprodukter, i detta fall Comfort Focus. Förbättringarna var speciellt stora bland de barn som tidigare hade uppvisat koncentrationssvårigheter.

Den testmodell som användes är en del av det som kallas för ITPA, Illinois Test of Psycholinguistic Abilities och har använts i Sveriges sedan 1983. ITPA-testet omfattar tolv deltester, bland annat hur väl eleverna kan läsa, skriva, stava och memorera.

Eleverna testades under tre olika tillfällen. Vid det första tillfället användes inga hjälpmedel. Det andra testet genomfördes efter att eleverna använt Comfort Focus under fem veckor men de var då inte utrustade med hjälpmedlet under testet. Tredje tillfället var också efter sex veckor men eleverna använde då Comfort Focus.

Resultatet var slående. Tretton av sexton elever förbättrade sin förmåga att processera information när de använde Comfort Focus. Tre elever uppvisade ingen skillnad.

Den klart viktigaste iakttagelsen efter testet var att elever med låga resultat, ofta beroende på koncentrationssvårigheter, kom upp till den kunskapsnivå som är förväntad för åldersgruppen. Det kunde också konstateras att elever som låg på en medelnivå på testet förbättrade sin nivå jämfört med jämnåriga.

Undersökningens resultat och slutsatser stöds även av tidigare erfarenheter hämtade från skolor runt om i landet som testat Comfort Focus för elever med koncentrationssvårigheter. Så här uttryckte sig en lärare på Nyhemsskolan: ”Elever som använder Comfort Focus har betydligt lättare att koncentrera sig. Det märks tydligt att de tar till sig instruktionerna enklare och kommer igång med sitt eget arbete.”

Även studier från bland annat USA och Danmark, visar att digitala hörselprodukter kan vara till stor hjälp för elever med dyslexi eller andra koncentrations- och inlärningsproblem. Borde vi inte skapa möjligheter för alla elever, oavsett deras förutsättningar, att kunna ta till sig vad skolan lär ut på bästa möjliga sätt?

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>