Stort antal svenskar väljer att lära sig på distans

Distanskurser har visat sig locka allt fler. Under 2016 fick olika typer av distanskurser runt 700 000 visningar på kurser.se. När svenskarna väljer distanskurser att utföra på sin fritid så väljer de flesta kurser inom kropp och hälsa. Även data, IT, foto, film och inredning visas stort intresse för.

Stort antal svenskar väljer att lära sig på distans 1– E-kurser, Online Learning och kurser på distans ökar allt mer i våra kursarrangörers utbud. På grund av den digitala utvecklingen och alla möjligheter som finns idag, så existerar inte längre den geografiska begränsningen. En spännande trend som det ska bli roligt att följa, berättar Nina Wånggren, Digital Content Specialist på kurser.se.

Informationen om distanskurser presenteras som en del i årets Kursbarometer, som är en årlig rapport från kurser.se. Där hittar man också mer statistik från kursbranschen och om hur målgruppen använder söktjänsten. Kursbarometern förmedlar även annan kunskap, nyheter och trendspaning.

I Kursbarometern 2017 går det bland annat att läsa om:

  • Vilka besöker kurser.se?
  • Populära kursområden
  • Anpassa och skriv för mobilen
  • Rörlig bild är större än någonsin
  • Tempen på kursbranschen
  • 2016 – Livestreamingens år
  • Trendspaning

Läs mer och ta del av innehållet i Kursbarometern.