Hem NYHETER Edtechbranschens veckorapport under coronakrisen: ”Användningen ökar ytterligare – extremläget har blivit normalt”

Edtechbranschens veckorapport under coronakrisen: ”Användningen ökar ytterligare – extremläget har blivit normalt”

Publicerat av: Redaktionen

Att en stor del av det svenska utbildningssystemet har gått över till distansundervisning ställer stora krav på de företag som levererar digitala produkter och tjänster till skolan.

Därför släpper branschorganisationen Swedish Edtech Industry varje måndag den veckovisa lägesrapporten Edtechtempen om kapacitet, användning och belastning.

Detta är den andra lägesrapporten baserad på perioden 27 mars – 2 april 2020.

Edtechbranschens veckorapport under coronakrisen: ”Användningen ökar ytterligare - extremläget har blivit normalt”

Branschorganisationen för utbildningsteknologi, Swedish Edtech Industry, släpper varje vecka Edtechtempen under coronakrisen. Jannie Jeppesen, vd.

– Efter mer än två veckor av distansundervisning i stor skala visar Edtechtempen att läget fortfarande är stabilt trots att användningsgraden fortsatt ökar stort.

De insatser som gjorts för att öka teknisk kapacitet och support och som fortfarande görs, gör att vi börjar se tecken på att det extrema läget nu normaliseras, det extrema har nästan blivit normalt, säger Swedish Edtech Industrys vd Jannie Jeppesen.

– Vi märker att leverantörerna jobbat hårt och fortsätter att göra det och vi är imponerade över hur snabbt de anpassat sig.

De lyfter i sin tur fram hur imponerade de är av lärare, it-pedagoger och skolledare som får allt att fungera och löser den stora utmaningen med att få till en god undervisning. Vi håller helt med, vilken omställning de har gjort och gör. En stor eloge till lärarkåren, säger Jannie Jeppesen.

EDTECHTEMPEN 6 APRIL 2020

Användningen ökar från redan höga nivåer och fler nya användare tillkommer

Sedan regeringens beslut den 17 mars att samtliga gymnasieskolor, yrkeshögskolor och universitet (ca 800.000 elever och studenter) skulle gå över till distansundervisning har inga ytterligare rekommendationer om skolstängningar skett. Under perioden 27 mars – 2 april har däremot många grundskolor en stor rapporterad frånvaro av elever där “hybridundervisning” genomförs, dvs att lärare undervisar på plats med elever i klassrummet och samtidigt har elever med sig via länk.

Flera edtechföretag rapporterar ytterligare ökat tryck på sina tjänster. Totalt sett rapporterar nästan 7 av 10 edtechföretag en fortsatt ökad användning under perioden, i några fall ökningar på mer än 200 procent. Detta från en redan hög nivå då vi sen utbrottet av covid-19 sett en explosion i ökat användande. En av tio företag noterar denna vecka däremot en minskning av användning, något som skulle kunna förklaras av att lärare efter första tiden “hittat rätt” i sin nya verktygslåda.

Nya användare fortsätter att strömma till, den senaste veckan en ökning med i snitt 27% nya användare och då främst inom området undervisningsnära tjänster som digitala läromedel, lärresurser och kommunikationsplattformar. Det här avspeglar sig också i supporten, där frågorna fortsatt handlar om att komma igång, få tillgång till sina tjänster, lära sig hur de fungerar, men också om hur man bäst kan genomföra digitala möten med sina elever.

Användning, förändring perioden 27 mars – 2 april jämfört med föregående vecka

– 51-100%                     2 %

– 1-50%                       11%

Oförändrat               20%

+1-50%                       46%

+51-100%                     8%

+101-200%.                  8%

Över 200%                  8%

Andel nytillkomna användare perioden 27 mars – 2 april jämfört med föregående vecka

Oförändrat:              23%

+1-50%                       60%

+ 51-100%                  17%

Supportärenden, förändring perioden 27 mars – 2 april jämfört med föregående vecka

– 51-100%                    2 %

– 1-50%                        5%

Oförändrat               32%

+1-50%                       46%

+51-100%                     3%

+101-200%                   6%

Över 200%                  6%

Kapaciteten hos leverantörerna möter upp de ökande behoven

Kapacitetsbehoven har under veckan fortsatt öka kraftigt men företagen har i stort sett klarat av att möta upp de ökande behoven. Dryga tre av tio företag har fortsatt att utöka sin tekniska kapacitet och en lika stor andel har stärkt sin supportkapacitet.

Drygt åtta av tio företag, rapporterar att de inte har några eller bara små problem med den tekniska kapaciteten, men ett något ökad kapacitetsbrist kan noteras jämfört med förra temperaturmätningen, vilket kan förklaras med att en del tjänster har en fortsatt extraordinär ökning av användning. Drygt åtta av tio att de har små eller inga problem med supportkapaciteten, vilket är något fler än förra veckan. Ett fåtal företag uppger att de har stora kapacitetsproblem. En del företag har flaggat för att supportkapaciteten kan bli ansträngd om man drabbas av sjukfrånvaro, vilket några har gjort.

Edtechbranschens veckorapport under coronakrisen: ”Användningen ökar ytterligare - extremläget har blivit normalt” 3

Kapacitet på sikt: hårdvara, ekonomisk uthållighet, läget vid fler eventuella skolstängningar

Om ytterligare fler skolformer skulle stänga ner, regionalt eller nationellt, är beredskapen förhållandevis god. Mycket är förberett och förbereds. Belastningen skulle däremot öka så stort att initiala problem skulle uppstå och några leverantörer skulle få stora utmaningar beroende på omfattning av eventuella skolstängningar.

Ett flertal företag uppger även i denna temp att man investerar stort i kapacitetsökning, men känner oro för den ekonomiska uthålligheten redan på kort sikt.

Man signalerar från hårdvaruleverantörer, som har längre inköpscykler, att man ser tendenser till att huvudmän lägger höstens ordinarie ordrar tidigare än normalt för att säkerställa leverans i tid, medvetna om att den globala efterfrågan på datorer och lärplattor ökar. Sverige har en väl utbyggd infrastruktur i skolorna, framför allt i de högre åldrarna, men när över 1,5 miljard elever och studenter världen över nu har undervisning hemma och skolsystemen gör stora insatser för att digitalisera, påverkar det tillgången på hårdvara globalt. Hårdvaruproducenterna uppger att produktionen är igång igen, men att en utmaning kan vara att möta den ökade efterfrågan globalt och att det finns en viss osäkerhet gällande logistiken. De svenska leverantörerna bedömer däremot att det ska fungera om man tar lite höjd.

Fakta om Edtechtempen

Edtechtempen är en veckovis enkät till företag i den svenska edtechbranschen. Den fångar frågor om användning, belastning och behov. Enkäten till Edtechtempen 6 april genomfördes den 2-3 april och besvarades av 67 företag. Nu tar Edtechtempen påskledigt och återkommer den 20 april.

Edtech, Educational Technology, är digitala verktyg som används i utbildningsväsendet för att effektivisera administration samt stärka lärarnas undervisning och elevernas kunskapsinlärning, från förskola till högre utbildning. Branschen omfattar en bredd av tjänster och produkter – hårdvara, läromedel, lärresurser, provverktyg, lärplattformar och administrativa system.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>