Fler antagna till avancerade studier

Antalet antagna på avancerade program har tagit ett rejält kliv uppåt inför höstterminen på Högskolan Väst.

Fler antagna till avancerade studier 1
Högskolan Väst har utökat antagningen till masterprogram främst på tekniksidan.

Förklaringen ligger bland annat i utbyggda masterprogram på tekniksidan. För program på grundnivå har antalet antagna sjunkit något.

Höstterminen 2019 antogs 373 studenter till avancerade program medan motsvarande siffra i år är 412. (I siffran ingår inte antagna till specialistsjuksköterska). Bakom ökningen står bland annat inrättande av fler platser på masterprogram t ex inom robotik och automation. En effekt av att högskolan långsiktigt satsar på att ge fler utbildningar på avancerad nivå.

– Det är en viktig och naturlig utveckling att Högskolan Väst tar emot fler studenter som vill fortsätta sina studier. På så sätt stärks arbetslivet med spetskompetens. Det öppnar också möjligheten för fler att gå vidare till forskarutbildning, säger Jan Theliander, prorektor.

I samband med Covid-19 och ett förändrat läge på arbetsmarknaden har regeringen satsat extra medel för att öka volymen av utbildning inom bristyrken. För Högskolan Västs del innebär det bland annat att Tekniskt basår har antagit fler studenter än föregående år ( 240 antagna ht 2020 mot 150 föregående år) samt även en ökad antagning till ingenjörsprogrammen med cirka 50 platser. Även på lärarsidan ses en markant ökad antagning – främst på ämneslärarprogrammet samt till den så kallade KPU:n, Kompletterande pedagogisk utbildning.

På nationell nivå har 307 000 personer antagits till högskoleutbildning i höst – tio procent fler än till höstterminen 2019. Högskolan Väst skiljer ut sig i år och har antagit färre studenter totalt jämfört med föregående år (4190 ht 2020 mot 5226 ht 2019). Det kommer sig främst av en neddragning av kurser och kurspaket som ett resultat av sparkrav för att inte överproducera i förhållande till anslagna medel.

– Vi är glada över att kunna öka våra utbildningsinsatser i viktiga yrkesområden såsom lärare och ingenjörer. Intresset för att plugga hos oss är stort och hade vi fått möjlighet hade vi gärna tagit emot fler. Tyvärr slår vi i taket vad gäller våra tilldelade anslag, konstaterar Jan Theliander.