Hem NYHETER Hjälp eleverna att hitta lässtrategier vid distansundervisning

Hjälp eleverna att hitta lässtrategier vid distansundervisning

Publicerat av: Redaktionen

De flesta av landets gymnasieskolor är stängda och eleverna får istället undervisning på distans.

Grundskolorna håller ännu öppet men det faktum att många elever och lärare är frånvarande, gör att skolor och lärare håller vissa lektioner digitalt för att även de som inte är på plats ska kunna följa med i undervisningen.

Att eleverna behöver arbeta mer på egen hand än vanligt är en utmaning för många. Gleerups digitala läromedel innehåller flera olika ingångar till lärandet, som gör det varierat, motiverande och tillgängligt för alla elever oavsett språklig förmåga. Här har vi har samlat några råd kring hur digitala läromedel kan hjälpa elever att skapa lässtrategier och arbeta med texter på egen hand.

1. Använd texter med inbyggt stöd och variation

För att alla elever oavsett läs- och skrivförmåga ska kunna följa undervisningen och ha möjlighet att lära, är det viktigt att välja text och material som är så tillgängligt som möjligt, vilket blir extra viktig på distans. Med ett digitalt läromedel finns alltid multimodalt stöd för lärandet – text, ljud, bildmaterial, film och olika övningar som skapar interaktion och motivation.

2. Ge eleverna verktyg för lässtrategier med Gleerups läsguide

Hjälp eleverna att hitta lässtrategier vid distansundervisning

Att läraren är den viktigaste förutsättningen för elevens lärande är odiskutabelt. Därför är det extra viktigt att det finns pedagogiskt stöd och strukturer när eleverna eventuellt behöver läsa faktatexter på egen hand eller med stöd av vårdnadshavare.

Att läsa och lära faktatext kräver aktiva lässtrategier. Ta hjälp av Gleerups läsguide som ger dina elever strategier att använda före, under och efter läsningen.

Läsguiden består av texter som beskriver strategierna steg för steg och textade filmer som visar hur strategierna används i praktiken. Den stöttar alla elever att läsa ämnestexter och hjälper dem att se vikten av förförståelse, struktur och att öva upp sin läsförmåga. Tipsa dina elever om att klicka sig in i Läsguiden och gå igenom de olika stegen.

Läsguiden finns tillgänglig för alla elever i 4-9, samt för ett urval av Gleerups gymnasieläromedel.
Kika på Läsguiden

3. Låt eleverna få texten uppläst

I alla Gleerups digitala läromedel finns det möjlighet att lyssna på texten med medföljning med hjälp av talsyntes. I de flesta av Gleerups digitala läromedel är det även möjligt att lyssna på texten med inläst tal*.

4. Individuella läsinställningar

Det är enkelt att ställa in läromedlet utifrån egna preferenser. I verktygsmenyn kan man nå läsinställningar, där det enkelt går att byta typsnitt, förändra storlek på texten samt välja bakgrundsfärg efter behov. En del av valmöjligheterna är särskilt framtagna för elever med dyslexi eller färgblindhet.
Så ändrar du läsinställningar i Gleerups digitala läromedel

5. Arbeta med nyckelord, svåra ord och begrepp

Du kan också hjälpa eleverna genom att tipsa om funktionen markera och kommentera som finns i Gleerups digitala läromedel. Här kan de jobba med att markera nyckelord, ställa frågor till sig själva eller sammanfatta stycket med egna ord. Med den inbyggda ordboken kan de eller man få en ordförklaring direkt i läromedlen genom att markera valfritt ord och därmed hjälp att förstå svåra ord och begrepp.
Så markerar och kommenterar du i Gleerups digitala läromedel.
Så använder du ordboken

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>