Elever föreslår robothjälp i skolan

Vad sägs om att ha en robot som pluggkompis? Högstadieelever i Sannaskolan i Göteborg har utvecklat en ny metod för inlärning som bygger på artificiell intelligens.

Roboten Athena har inga förkunskaper utan eleven måste förklara sina kunskaper för roboten vilket bidrar till en snabbare inlärning. Idén blev det vinnande bidraget i Next Up, en IT-tävling som varje år utmanar hundratals högstadieelever i Västsverige att utveckla sin IT-kompetens.

Elever föreslår robothjälp i skolan 1
Högstadieelever i Sannaskolan i Göteborg har utvecklat en ny metod för inlärning som bygger på artificiell intelligens. Idén blev det vinnande bidraget i IT-tävlingen Next Up.

– Det fina med Sannaskolans koncept är att de har vänt på rollerna. Det är eleven som lär Athena det som ingår i undervisningen. Genom att själv agera lärare underlättar det elevens egen inlärningsprocess, förklarar Hanna Gustafsson, en av jurymedlemmarna och till vardags UX-designer på Hogia.

Athena kan också användas av lärare för att utvärdera elevernas kunskaper, vilket tar bort stressen vid prov och frigör mer tid för undervisning.

Barbro Lien Rönn arbetar med kompetensutveckling för Hogia och har i många år engagerat sig i frågor som rör barns och ungdomars IT-kompetens:

– Next Up är viktigt av flera anledningar. Det ger skolungdomar en möjlighet att upptäcka hur kul det är att arbeta med IT och deras idéer är dessutom en stor inspirationskälla för oss företagare.

Årets upplaga av tävlingen engagerade nio skolor i Västsverige. Hogia delade också ut ett hederspris för bästa användarvänlighet till Hålabäcksskolan i Kungsbacka, för konceptet Guardian Angel. Det är ett armband med överfallslarm. Med två knapptryck tillkallas en drönare som filmar situationen, och med tre knapptryck tillkallas polis.

– Konceptet belönas för att det kräver minimal och därmed diskret interaktion, vilket är viktigt i en överfallssituation, avslutar Hanna Gustafsson.