Hem POLITIK Regeringen föreslår förändringar för förskolechefer och fritidspedagoger

Regeringen föreslår förändringar för förskolechefer och fritidspedagoger

Publicerat av: Redaktionen

Förskolechefer ska benämnas rektorer och fritidspedagoger ska omfattas av legitimationskrav – det är några av förslagen i den lagrådsremiss som regeringen nu har fattat beslut om.

Förskolechefen ska benämnas rektor.

Regeringen vill att förskolechefen ska benämnas rektor. Förskolan är början av ett sammanhållet skolsystem och förskolans rektor har det pedagogiska ledarskapet för en läroplansstyrd verksamhet.

Regeringen föreslår förändringar för förskolechefer och fritidspedagoger

För att öka likvärdigheten och stärka kvaliteten inom förskolan vill regeringen också att rektorer för förskola ska gå en obligatorisk befattningsutbildning, likt rektorer i grund- och gymnasieskola.

Befattningsutbildningen ska vara genomförd inom fem år efter tillträdesdagen och målet med utbildningen är att rektorerna ska få sådana kunskaper att de kan ansvara för att alla barn i förskolan får en likvärdig och rättssäker utbildning. Befattningsutbildningen ska också utveckla rektorers roll som ledare, så att verksamhetens kvalitet kan säkerställas.

– Att leda förskolans pedagogiska arbete är ett svårt och viktigt arbete. Ansvarig för det är förskolans rektor. Sverige har världens kanske starkaste förskola, men likvärdigheten brister. Regeringen investerar i mindre barngrupper, stärkt rätt till utveckling för förskollärare och tydliggör nu också ledarskapets avgörande roll, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Legitimationskrav för fritidspedagoger

Den pedagogiska verksamheten i fritidshemmet är av stor betydelse och ska stimulera eleverna i deras utveckling och lärande. Regeringen vill att den som undervisar i fritidshemmet, som i övriga skolväsendet, ska vara legitimerad och behörig. Regeringen föreslår därför att fritidspedagoger inte längre ska undantas från kravet på legitimation och behörighet. Regeringen anser att ett krav på legitimation och behörighet är viktigt för undervisningens kvalitet, men också för yrkets status och attraktivitet.

– Fritidshemmet är en viktig del av skoldagen och fritidspedagogiken ger viktiga bidrag till barnens utveckling. Det är märkligt att fritidspedagoger inte var med i legitimationsreformen från början. Nu ändrar vi på det och därför är detta en viktig dag för fritidshemmet och fritidspedagogiken, säger Gustav Fridolin.

Förslaget gäller endast den som bedriver undervisning. I fritidshemmet arbetar också annan personal som på andra sätt främjar elevernas utveckling och lärande, exempelvis fritidsledare. Den personalen berörs inte av förslaget.

För att alla fritidspedagoger som i dag undervisar i fritidshemmet ska kunna få lärarlegitimation vill regeringen göra en ändring i behörighetsförordningen. Ändringen innebär att en äldre examen på högskolenivå avsedd för arbete i fritidshemmet kan ligga till grund för legitimation.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>