Kandidaterna till Stora Skolledarpriset utsedda

Semira Vikström, rektor Huddinge, Hans Jakobsson, rektor Västerås och Jan-Erik Andrén, förvaltningschef, Filipstad – det är de tre finalisterna till Stora Skolledarpriset 2018.

Matz Nilsson

Priset på 100 000 kronor, är det största priset till skolledare i Sverige och delas ut på Nordiska Skolledarkongressen den 13 mars i Göteborg.

– Juryn har till vår stora glädje haft ett stort urval av skickliga skolledare att välja på, säger förbundsordförande Matz Nilsson. Det ger stort hopp om Sveriges framtid med så skickliga och engagerade skolledare.

Juryn för Stora Skolledarpriset utgörs av Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och landsting, SKL, Friskolornas riksförbund, Studentlitteratur, Sveriges Elevkårer samt Sveriges Elevråd, Svea, förutom Sveriges Skolledarförbund.

– Det här är ett hedersuppdrag, säger juryns ordförande Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv. Vi ser att skolledare verkligen gör skillnad och är glada för att kunna uppmärksamma Sveriges viktigaste chefer – skolledarna – på det här viset.

Här är juryns motiveringar

Jan-Erik Andrén, Filipstads kommun

Jan-Erik Andrén har genom ett strategiskt, långsiktigt och verksamhetsutvecklande arbete på övergripande nivå bidragit till stadigt förbättrade skolresultat i sin kommun. Med fokus på samordning och samverkan arbetar han aktivt över skolformsgränserna för att få hela verksamhetskedjan att hänga ihop och styra resurser dit de behövs bäst. Den ömsesidiga tillit mellan olika nivåer i styrkedjan som präglar kommunen har starkt bidragit till bra resultat såväl när det gäller att bryta med en gammal brukstradition som när det gäller mottagande av en större grupp nyanlända i skolan.

Hans Jakobsson, ABB Industrigymnasium, Västerås

Hans Jakobsson är en skolledare med extraordinärt stark drivkraft att hela tiden förbättra sin verksamhet såväl vad avser kunskapsresultat som trivsel och engagemang hos elever och personal. Under hans tydliga ledning har verksamheten lyckats bryta begränsande mönster och skapat en kultur präglad av delaktighet, respekt och framtidstro där eleverna når synnerligen goda resultat. Genom ett omfattande samarbete med externa partners har han också gjort sin skola till ett nav för utvecklingen i regionen.

Semira Vikström, Visättraskolan, Huddinge

Semira Vikström har med hårt systematiskt arbete, mod och starkt engagemang lyckats göra sin skola till en trygg, inspirerande, framgångsrik och attraktiv arbetsplats för såväl elever och personal. Ett tydligt ledarskap med klart uttalade ansvarsområden för, synliggörande av, och förväntningar på medarbetarna, har lagt grunden till en kultur präglad av generositet och teamkänsla. Hon sätter sin skola i ett större sammanhang t.ex. genom en innovativ rastverksamhet, utan att någonsin svikta i sitt fokus på elevernas måluppfyllelse.