Förskollärarutbildning startar i Västervik, Hultsfred och Vimmerby

Hösten 2019 startar förskollärarutbildning i Västervik, Hultsfred och Vimmerby genom ett samarbete mellan Linköpings universitet och Campus i Småland.

Ambitionen är att årligen anta minst 60 studenter. Utbildningen ska ges på lokala campus i de berörda kommunerna.

Det finns också en gemensam vilja till ytterligare samarbete, som kan gälla andra lärarprogram och högskoleutbildningar, uppdragsutbildning samt forsknings- och utvecklingsarbete.

Representanter för media är välkomna att närvara vid undertecknandet av avtalet, då även mer information ges om samarbetet.

Tid: Måndag 18 juni kl 10.00
Plats: Campus Västervik, Östersjövägen 8, Västervik.

Medverkande:
Roger Klinth, prorektor vid Linköpings universitet
Jörgen Nissen, ansvarig för lärarutbildning vid Linköpings universitet
Kommunalråd och campuschefer i Västerviks, Hultsfreds och Vimmerby kommun