Nytt samarbete mellan Göteborgs Stad och Läxhjälpen
Hem PEDAGOGSNACK Nytt omfattande samarbete mellan Göteborgs Stad och Läxhjälpen

Nytt omfattande samarbete mellan Göteborgs Stad och Läxhjälpen

Publicerat av: Redaktionen

Från och med läsåret 2021/2022 blir Göteborgs Stad ny lokal samarbetspartner till Läxhjälpen i Göteborg, för att stärka Läxhjälpsprogrammet i befintliga skolor och utöka programmet till fler elever och skolor.

I Göteborg gick nästan 1000 elever ut grundskolan utan gymnasiebehörighet läsåret 2020/2021.

De bakomliggande faktorerna till att barnen inte klarar skolan varierar men det den starkaste påverkansfaktorn statistiskt för huruvida en elev klarar skolan eller inte är föräldrarnas utbildningsnivå. Många elever saknar ett fullgott stöd hemifrån och för att på sikt få fler elever att gå vidare till gymnasiet behövs långsiktiga och kvalitativa extra insatser, så tidigt som möjligt. Läxhjälpen är en resultatfokuserad och välbeprövad verksamhet som har funnits på högstadieskolor i Göteborg sedan 2011.

Syftet med partnerskapet, som har en långsiktig ambition, är att erbjuda högstadieelever som befinner sig i riskzonen att inte uppnå gymnasiebehörighet strukturerad läxhjälp. Stiftelsens läxhjälpsprogram riktar sig till elever och skolor med störst behov, präglas av kontinuitet och långsiktighet, och bland annat förebilder och identifikation som verktyg. Den långsiktiga målsättningen är att alla ska växa upp med förutsättningar att klara skolan och forma sin egen framtid.

Samarbetet mellan Läxhjälpen och Göteborgs Stad kommer bidra till att säkerställa närvaron av det strukturerade och kontinuerliga Läxhjälpsprogrammet i Göteborgs Stad.

Nytt samarbete mellan Göteborgs Stad och LäxhjälpenDärtill kommer Läxhjälpsprogrammet att kunna erbjudas till fler elever och fler skolor, som tillhandahålls en möjlighet till ett extra stöd i det kompensatoriska uppdraget. Samarbetet möjliggör att Läxhjälpsprogrammet  kommer att bedrivas på minst 12 skolor i Göteborg.

“Grundskoleförvaltningen väljer att formalisera samverkan med stiftelsen Läxhjälpen för att verksamhetens insatser på skolorna varit uppskattad och många rektorer efterfrågat utökning av grupperna för att täcka in fler elever. Innan det formaliserade partnerskapet har dessa insatser varit helt beroende av extern fina

nsiering och därmed med viss osäkerhet från år till år. På detta sätt skapar vi långsiktiga förutsättningar att erbjuda högstadieelever i risk att inte nå

gymnasiebehörighet ett strukturerat läxhjälpsprogram som vi sett framgångsrikt för studieresultaten. Verksamheten riktar sig till elever och skolor med störst behov och detta stämmer även överens med förvaltningens arbete med ökad likvärdighet mellan skolor för alla elevers tillgång till god undervisning och med att kompensera för elevers olika förutsättningar.” – Felicia Yeh Nortoft, processledare Jämlik stad, grundskoleförvaltningen Göteborgs Stad.

“Samarbetet mellan Läxhjälpen och Göteborgs Stad visar hur offentlig sektor och civilsamhället kan samverka i stor skala för att möta våra största samhällsproblem. Genom att arbeta långsiktigt och med ett tydligt fokus på resultat tar vi nu ett stort kliv framåt för ökad gymnasiebehörighet och förbättrade kunskapsresultat.” – Henrik Szabo, generalsekreterare, Läxhjälpen

”Detta samarbete med Göteborgs Stad möjliggör både att Läxhjälpen kan fortsätta med verksamheten vi redan har i staden samtidigt som det också möjliggör att vi nu kan erbjuda ännu fler elever i staden en plats i Läxhjälpsprogrammet. Vi är väldigt glada för denna gemensamma satsning där vi tillsammans med Göteborgs Stad och våra näringslivspartners satsar på vår framtida generation och för fler elever i Göteborg som når gymnasiebehörighet och med det ökade möjligheter att forma sin egen framtid.” – Elisavet Johansson Tziampazis, regionchef Sydväst, Läxhjälpen.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>