Hem Teknik Tänk dig att gå i skolan och bara höra delar av ett samtal eller inget alls

Tänk dig att gå i skolan och bara höra delar av ett samtal eller inget alls

Publicerat av: Redaktionen

Risk att elever med nedsatt hörsel halkar efter i undervisningen!?

De flesta barn med en hörselnedsättning går numera i vanliga skolor. För dessa elever kan det vara svårt att hänga med och kunna delta fullt ut.

Hörapparater eller implantat räcker helt enkelt inte till för att kunna ta del av allt som sker i klassrummet. Detta påverkar naturligtvis elevernas förutsättningar att lära sig. Men det går att förbättra situationen.

Undersökningar visar att elever med hörselnedsättning halkar efter betygsmässigt. Den främsta orsaken anses vara den undervisningsmetodik som uppmuntrar diskussioner.

En annan orsak är att klassrum inte är utrustade med hörselprodukter eller att den utrustning som finns inte används optimalt. (Hörselprodukter innebär huvudsakligen mikrofoner som används av de som talar och mottagare som eleven med nedsatt hörsel använder tillsammans med hörapparaterna för att höra det som sägs.)

Diskussioner kräver att man kan höra allt som sägs

Tänk dig att gå i skolan och bara höra delar av ett samtal eller inget allsFlera studier2 visar att en betydande del av undervisningen, 30-55 %, sker genom diskussioner mellan lärare och elever samt eleverna emellan. Om det inte finns hörselprodukter i klassrummet måste läraren upprepa allt som klasskamraterna säger och dessutom återge det rätt, för att eleven med nedsatt hörsel ska kunna ta del av diskussionerna, vilket är ohållbart för läraren. Detta kan vara en av förklaringarna till att hörselskadade elever halkar efter i undervisningen.

Teknik är bra – när den används

I den uppmärksammade FoU-rapporten ”Vad var det du inte hörde? Hörteknik och dess användning i skolan – HODA” 3 belyser man ett flertal aspekter som behöver samspela för att vi ska kunna erbjuda en likvärdig undervisning för elever med nedsatt hörsel. Bland dessa finns ljudmiljö, pedagogik och kunskap om handhavande av hörselprodukter hos lärare. Enligt HODA-rapportenkan dialogsituationen bedömas vara den mest krä­vande situationen för en elev med nedsatt hörsel. Bristen på kamratmikrofoner är en starkt bidragande orsak till detta.

Lösningen: tillgång till ljudet och system som är enkla att använda

Phonak har utvecklat sina hörselprodukter för skolor till att vara så enkla som möjligt att använda och har anpassat systemet för dagens undervisningsmetoder. Bland annat innehåller det en lärarmikrofon som enkelt även kan användas vid mindre grupparbeten och elevmikrofoner som lätt kan skickas runt.

I Sverige har vi förmånen att samtliga skolelever oavsett ålder har rätt att få personligt utprovade hörselprodukter via hörselvården. Men landstinget bekostar bara ett bassystem med en lärarmikrofon och enstaka elevmikrofon, medan kommunen eller skolan ansvarar för att köpa in de kompletterande elevmikrofoner som behövs för att eleven ska höra alla klasskamrater.

Därför är det viktigt att olika instanser samarbetar för barnets bästa så att klassrummen är anpassade med en god ljudmiljö och teknik som ger dessa elever undervisning på lika villkor.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information>>