Hem NYHETER En halv miljard till folkbildningen i budgetpropositionen

En halv miljard till folkbildningen i budgetpropositionen

Publicerat av: Redaktionen

Regeringen föreslår satsningar på nästan 500 miljoner kronor till folkhögskolor och studieförbund i budgetpropositionen för 2018.

– Den stora satsningen på folkbildningen är ett erkännande.

Det är glädjande att det finns ett så starkt förtroende för folkhögskolornas och studieförbundens verksamhet, säger Maria Graner generalsekreterare för Folkbildningsrådet.

En halv miljard till folkbildningen i budgetpropositionen 2

Magdalena Andersson (S)

Budgetpropositionen innehåller bland annat en stor satsning på folkhögskolan med 5 000 nya platser i allmän och särskild kurs. Det är en del av regeringens satsning Kunskapslyftet och en permanent utbyggnad av folkhögskolan.

– Det är mycket positivt att regeringen satsar på folkhögskolan och därmed ger fler möjlighet att studera vidare, säger Maria Graner.

Regeringen föreslår också att det så kallade utbildningsstödet utökas med 30 miljoner kronor. Särskilt utbildningsstöd fördelas av Specialpedagogiska skolmyndigheten till folkhögskolor som har deltagare med funktionsnedsättning.

Budgetpropositionen innehåller också flera satsningar på studieförbunden. Regeringen föreslår bland annat en satsning på uppsökande och motiverande insatser riktad till utrikesfödda kvinnor. Studieförbundens insatser ska verka rekryterande och visa på möjliga vägar in i olika former av studier. I budgetpropositionen föreslås Studieförbunden få 30 miljoner kronor 2018 och därefter 50 miljoner årligen.

– Studieförbundens verksamhet med asylsökande har varit framgångsrik. Dagens satsning är en bekräftelse och lyfter fram studieförbunden som aktör, säger Maria Graner.

Regeringen konstaterar också att satsningen på Svenska från dag ett har varit framgångsrik och anslår 170 miljoner kronor till studieförbund och folkhögskolor för 2018.

Regeringen föreslår även insatser för att öka föräldrars delaktighet i lärandet. Studieförbunden får 50 miljoner årligen för insatser som bidrar till att föräldrar kan bli ett bättre stöd i läxläsningen hemma.

Budgetpropositionen som lämnas till riksdagen i dag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>