Hem EVENT Helsingborgspedagoger föreläser på SETT SYD

Helsingborgspedagoger föreläser på SETT SYD

Publicerat av: Redaktionen

Den 30-31 oktober arrangeras SETT SYD för tredje året i rad på Malmömässan.

Mötesplatsens fokus ligger på inspiration och kunskap bland annat kring hur skolan kan utnyttja digitaliseringen för att nå högre måluppfyllelse för alla elever.

Konferensprogrammet på SETT SYD ger inspiration direkt från lärare och ledare i förskola och skola som har egen erfarenhet av att förändra och utveckla skolan.

Helsingborgslärare är väl representerade i programmet;

Helsingborgspedagoger föreläser på SETT SYD

Pernilla Prahl, Maria Pettersson och Mikael Andersson är alla pedagoger på Maria Parkskolan i Helsingborg.

Emma Lewis är förste förskollärare och arbetar i en Reggio Emilia-inspirerad verksamhet, S:t Jörgens förskolor i Helsingborg. På SETT SYD föreläser Emma om Barns rätt i det offentliga rummet.

Hur kan vi skapa möjligheter för barnen att sätta spår i det offentliga rummet? Barnen behöver ha inflytande i samhället, de behöver synas och få ta plats, men hur? Med digitala verktyg som stöd och med en inställning att allt är möjligt kan vi tillsammans sätta spår i varandra, i staden och dess medborgare.

Liz Fristedt är Arete-meriterad grundskollärare 4-9. Hon har arbetat som pedagogisk utvecklingsledare och förstelärare och arbetar nu som lärare på Maria Parkskolan, Helsingborg samt med handledning och utbildning av Kooperativt lärande.

På SETT SYD håller Liz i en workshop Kooperativt lärande – en helhetssyn på lärandet som är en pedagogisk modell och ett förhållningssätt till lärande som utvecklar eleverna både kunskapsmässigt och socialt. Språket och interaktionen står i centrum för lärandet och gör modellen således både språkutvecklande, inkluderande och elevaktiv.

Liselotte Johansson är rektor på Högastensskolan i Helsingborg och har ett stort intresse för digitalisering i skolan. Hon föreläser tillsammans med Anna Åkerfeldt är universitetslektor vid Avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet och Karin Hermansson som är FoU-ansvarig på Ifous.

Hur involverar vi hela organisationen, från lärare till förvaltningsledning, i arbetet med vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Hur identifierar, observerar och analyserar vi konkreta problem som bör åtgärdas i den vardagliga verksamheten? är några av frågorna som adresseras i föreläsningen Samverkan för en vetenskaplig grund i skolans digitala utveckling.

Mikael Andersson, Maria Pettersson och Pernilla Prahl är alla pedagoger på Maria Parkskolan i Helsingborg. På parkskolan i Helsingborg kom man tidigt igång med utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet för fritidshem. Nu kan vi se tillbaka på hur vår process tog sin start, det resultat som kommit ut av det och alla erfarenheter det givit oss på vägen. Under föreläsningen Att systematiskt kvalitetssäkra ett fritidshem delar utvecklingsgruppen med sig av sina erfarenheter.

Läs mer om SETT SYD

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>