Projekt om åldrande och vård av äldre får 3,5 miljoner
Hem FORSKNING Projekt om åldrande och vård av äldre får 3,5 miljoner

Projekt om åldrande och vård av äldre får 3,5 miljoner

Publicerat av: Redaktionen

Simulering i äldredräkt genomförs som ett utbildningsmoment för alla sjuksköterskestudenter vid Högskolan i Skövde.

Projekt om åldrande och vård av äldre får 3,5 miljoner

Momentet utförs under fjärde terminen och sker i Skaraborgs Hälsoteknikcentrum (SHC).

Projektet som är ett led i att öka studenters insikt och förståelse för äldre personer tilldelas nu 3,5 miljoner av Familjen Kamprads Stiftelse.

Nyligen tilldelades Högskolans projekt ”En utbildningsintervention med simulering i äldredräkt i Skaraborgs Hälsoteknikcentrum för ökad insikt och förståelse för att åldras och leva med åldersrelaterade hälsoproblem” ett anslag på 3,5 miljoner från Familjen Kamprads Stiftelse.

Projektet ger studenterna möjlighet att uppleva hur det är att vara äldre, vilket förväntas resultera i en hållbar utbildningsintervention som leder till ökad insikt och förståelse för åldrandet, äldre samt vård av äldre personer. Det världsunika lärandet vid Skaraborgs Hälsoteknikcentrum ”sätter sig i kroppen” genom att studenter får pröva äldredräkt och samtidigt genomföra vardagssysslor i olika scenarier i den tillgänglighetsanpassade lägenheten i SHC.

Utbildningsmoment för alla sjuksköterskestudenter

Simuleringen i äldredräkt genomförs som ett utbildningsmoment i fjärde termin för alla sjuksköterskestudenter. Utbildningen sker i en miljö bestående av ett innovationsrum och en tillgänglighetsanpassad lägenhet där hälso- och välfärdsteknik är ett naturligt inslag. Det förväntas även att den nyvunna kunskapen och det förändrade synsättet tillämpas praktiskt. Simuleringen sätter avtryck, inspirerar och engagerar studenter och personal i vård- och omsorgsverksamhet på ett sätt som leder till ett förändrat arbetssätt med inverkan på den äldre personens hälsa, välbefinnande och livskvalitet.

– Anslaget på 3,5 miljoner har stor betydelse för den nu pågående utbildningsinterventionen som beforskas. Projektet kan nu utökas avseende delstudier, datainsamling och att följa studenter över tid, även ett år efter avslutad utbildning. De externa medlen möjliggör även att en doktorand kan anställas, berättar Catharina Gillsjö, projektledare och docent i omvårdnad vid Institutionen för hälsovetenskaper, Högskolan i Skövde.

Projektet ingår även som en aktivitet i EU-projektet BaltSe@nior 2.0 med hemvist i SHC, där Catharina som projektledare ansvarar för samverkan med företag, målgruppen, kommuner, region och andra aktörer för att identifiera äldre personers behov i olika miljöer. Ändamålsenliga och integritetsbevarande innovativa smarta lösningar avseende service och design som leder till en användarvänlig miljö såväl inomhus som utomhus står i fokus. Liksom att skapa IT-lösningar för ökad trygghet och säkerhet i miljön.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>