Hortlax skola går över till distansundervisning

I måndags gick en av klasserna på Hortlax skola över till undervisning på distans, nu förlängs det beslutet veckan ut och från måndag nästa vecka går hela Hortlax skola över till distansundervisning.

Hortlax skola går över till distansundervisning 1
Hortlax skola stänger och går över till distansundervisning 7-10 december.

– Vi bedömer att den första åtgärden inte är tillräcklig och har därför i samråd med regionens smittskyddsläkare beslutat att tillfälligt stänga Hortlax skola under perioden 7–10 december, säger Malin Westling skolchef Piteå kommun.

Bakgrunden till beslutet är dels det ansträngda bemanningsläget och den smittspridning av Covid-19 som sker i skolan.

– Vi såg ett gott resultat från den tillfälliga stängningen av Strömnäs skola och är förhoppningsfulla att en veckas stängning av Hortlax skola ska få samma positiva effekt, säger Malin Westling.

Information om omställningen har gått ut till vårdnadshavarna. Eleverna ska koppla upp sig med sin dator via Teams enligt ordinarie schema mot undervisande lärare och lektion. Lärarna informerar eleverna om hur distansundervisning fungerar och läraren för närvarokontroll vid lektionerna.

– Torsdag och fredag denna vecka kommer att vara vanliga skoldagar där eleverna får förbereda sig på distansundervisningen och få instruktioner av undervisande lärare om hur det kommer gå till. Allt för att göra övergången enklare, säger Anders Sandlund, rektor på Hortlax skola.