Hem FORSKNING Samverkan för bättre undervisning

Samverkan för bättre undervisning

Publicerat av: Redaktionen

Ett nytt forskningsprojekt ska pröva modeller för samverkan mellan universitet och skolhuvudmän och samtidigt stötta lärare i att utveckla sin undervisning

I mars 2017 beslutade regeringen om en försöksverksamhet för att utveckla och pröva modeller för samverkan mellan universitet och skolhuvudmän kring praktiknära forskning.

Samverkan för bättre undervisning

Monica Evermark, föreståndare Regionalt utvecklingscentrum, RUC, Michael Tengberg, professor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet och projektledare för studien samt Maria Kjällström, skoldirektör på Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad

Ett övergripande syfte med satsningen är att stärka den vetenskapliga förankringen av skolans arbete. Karlstads universitet var ett av fyra universitet som fick i uppdrag att leda försöksverksamheten.

Ett av de projekt som nu startar kommer att fokusera på utveckling av skolans läsundervisning. I studien kommer lektioner videofilmas och lärarna får träna sig i att observera och ge återkoppling till varandra. Forskning och kompetensutveckling löper sida vid sida och lärarna deltar i analysen av vad som sker i deras klassrum.

Ömsesidigt behov av samverkan

– Framför allt är det meningen att vi ska utveckla nya former för samarbete mellan kommunerna i regionen och universitetet. Med ömsesidig respekt för varandras kompetenser kan vi skapa en växelverkan mellan forskning och skolutveckling. Länets skolchefer tror att behovet av mer samverkan är ömsesidigt. Det säger Maria Kjällström, som är skoldirektör på Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad.

Men försöksverksamheten ska också bygga vidare på de infrastrukturer för samverkan som redan finns upparbetade i regionen. Dit hör bland annat Regionalt utvecklingscentrum (RUC), som utgör en viktig plattform för samarbetet.

– Inom RUC har vi en lång tradition av samarbete mellan regionens kommuner och forskare på universitetet, säger Monica Evermark, som är föreståndare. Hittills har det dock främst handlat om kompetensutveckling. Nu kopplar vi ihop forskning och kompetensutveckling.

En outnyttjad resurs

Att det är just läsundervisning som står i fokus beror bland annat på en stor behovsinventering som kommunerna gjorde tillsammans med Karlstads universitet förra året. Där framhölls läsundervisning som ett prioriterat område. Det finns också ett pågående samarbete mellan läsforskare på universitetet och ett nätverk för språk-, läs- och skrivutvecklare i kommunerna.

Lärarna kommer att få jobba i grupper för att planera undervisning, observera och ge återkoppling. Michael Tengberg, som är professor i pedagogiskt arbete och leder studien, menar att lärares observation av och återkoppling till varandra är en av de allra viktigaste men också mest outnyttjade resurserna för skolutveckling.

– Det vi som forskare kan bidra med är dels ett ramverk för att urskilja kvaliteter som vi baserat på tidigare forskning vet är viktiga för elevers lärare, dels metoder för att följa och analysera utvecklingsarbetet.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>