Årskurs 6B på Pitholmsskolan går över till distansundervisning

En stor del av eleverna i årskurs 6B på Pitholmsskolan är frånvarande med anledning av Coronaviruset.

Årskurs 6B på Pitholmsskolan går över till distansundervisning

Av praktiska skäl och för att motverka smittspridning har skolchefen beslutat att samtliga elever i klassen ska gå över till distansundervisning under perioden 22-24 februari.

– Vi ser att det är en ökad frånvaro i denna klass och har därför i samråd med regionens smittskyddsläkare beslutat att tillfälligt ställa om till distansundervisning under perioden 22-24 februari, säger Malin Westling skolchef Piteå kommun.

Vi har sett goda resultat från den här typen av omställningar i undervisningen tidigare och är förhoppningsfulla att det här ska ge samma positiva effekt, säger Malin Westling.

– Vi kommer att förbereda eleverna på distansundervisningen och undervisande lärare ger instruktioner om hur det kommer gå till. Allt för att göra övergången enklare, säger Linda Andersson, rektor på Pitholmsskolan.

Eleverna kommer att gå över till distansundervisning från måndag nästa vecka och beslutet gäller i första hand fram till och med onsdagen.

Information om omställningen har gått ut till vårdnadshavarna. Eleverna kommer att ha med sig skolarbetet hem med en tydlig plan på vad de ska arbeta med. Lärarna kommer att ha kontakt med eleverna varje dag för handledning och närvarokontroll.