IT-Pedagogen och Caperio till London för besök i engelsk skola

För femte året i rad har Caperio nöjet att välkomna skolledare och pedagoger till BETT i London.

Vi, IT-Pedagogen.se har rest till London för att tillsammans IT-Pedagogen och Caperio till London för besök i engelsk skola 1med Caperio göra bland annat ett besök i engelsk skola.

Caperio har, precis som vanligt, lyckats att skapa ett utbud av föreläsare som ligger i framkant inom sina respektive områden.

Årets resa erbjuder en särskilt spännande mix av forskning, praktik och inspiration, något som har blivit ett kännetecken för deras BETT-resor. Caperios målsättning är att de som följer med till BETT ska inspireras till att göra en förändring med det goda lärandet i fokus, få redskap och vetskap om hur det går till i praktiken och möta forskare som ger svar på varför vi ska förändra våra förhållningssätt och metoder, avslutar Catharina Löfqvist,
Marknadsansvarig.