Internationellt utbyte för skolledare i Nacka

Nackas kommunala skolor har inlett ett samarbete med Sydkoreanska provinsen Gyeongnam med syfte att genomföra utbyte mellan skolledare. Den 22-25 maj kommer 23 koreanska skolledare till Nacka för att ta del av hur vi arbetar i praktiken och diskutera utvecklingsmöjligheter.

Under hösten 2017 kommer ett antal av Nackas skolledare göra ett svarsbesök. Från båda håll ser man det som viktigt att lära av varandras länders styrkor och utmaningar.

Nacka gymnasium, 2016

Ett viktigt syfte är att skolledare från Nacka och Sydkorea får mötas och utbyta erfarenheter av skolledaryrket, lära av varandra och därigenom utveckla sitt pedagogiska ledarskap.

– “Det här är en viktig satsning på utveckling som sätter skolledarna och skolan i fokus. Här får de samspela utanför sitt normala sammanhang för att hitta nya sätt att utveckla sin verksamhet”, menar Einar Fransson, produktionsdirektör, som ligger bakom det långtgående samarbetet med skolor i Sydkorea.

Genomgående tema kommer att vara hur man som skolledare kan bidra till att utveckla undervisningens kvalitet och vetenskapliga grund.

Veckans program som innehåller både introduktion till respektive skolsystem och skolbesök avslutas med ett seminarium. Seminariet leds av Prof. Tomas Kroksmark som nyligen gjort en omfattande studie av asiatiska skolor. Här kommer de att knyta ihop de erfarenheter som man gjort under besöket och titta framåt på

För media finns möjlighet att närvara under delar av programmet, kontakta Robin von Euler.