KTH och Berättarministeriet startar forskningsprojekt om hur digital storytelling kan stärka ungas lärande

“Technology supported storytelling for engaged student learning” är ett nytt forskningsprojekt initierat av KTH (Avdelningen för Lärande) och Berättarministeriet med stöd från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

KTH och Berättarministeriet startar forskningsprojekt om hur digital storytelling kan stärka ungas lärande 1I mars 2017 beslutade regeringen om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Även EU:s rekommendationer av åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande lyfter bland annat den digitala kompetensen. Detta är något som KTH och Berättarministeriet valt att fokusera på i det gemensamma projektet ”Technology supported storytelling for engaged student learning”.

Syftet är att undersöka hur och med vilka verktyg digital teknik kan stödja storytelling som koncept för ökad inlärning. Forskningsprojektet kommer att pågå i 3,5 år och möjliggörs med stöd av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som beviljat ett bidrag på 3 200 000 kr. Projektstart är den 1 juli 2018.

–        För oss på Berättarministeriet är det viktigt att identifiera vilken digital teknik som bäst stödjer storytelling då en stor del av vår verksamhet bygger på metoden. Forskningsprojektet är ett led i vår verksamhetsutveckling, som ska leda till att än fler barn får möjlighet att på bästa sätt erövra det svenska språket, säger Dilsa Demirbag-Sten, generalsekreterare, Berättarministeriet.

–        Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur digital teknik kan stödja och engagera barn när de arbetar med berättande. Vi kommer undersöka både hur digital teknik kan användas som en del av lärmiljön och även hur den kan användas för att stödja barnens språkliga utveckling, säger Stefan Stenbom, forskare på KTH.

Berättarministeriet och KTH genomförde under 2017 ett annat gemensamt projekt; en kartläggning av hur framtida lärare uppfattar lärarutbildningens fokus på digitalisering som ett verktyg i skolan.