Liber förvärvar Unis för sfi-läromedel i världsklass

Liber förstärker den digitala portföljen med att förvärva läromedelsutvecklaren Unis.

Åsa Norberg, VD på Liber

Tillsammans intar man en stark position på läromedelsmarknaden för sfi, utbildning i svenska för invandrare, med en produkt som erbjuder stor flexibilitet och individanpassning.

Idag studerar fler än 150 000* elever kurser i svenska för invandrare, sfi. Det är 150 000 elever som har olika förutsättningar, behov och mål med sina svenskstudier. Unis har med pedagogiken och tekniken i centrum lyckats skapa ett digitalt läromedel som gör det möjligt att varje elev kan öka sitt lärande både under och efter skoltid. Även motivation och inspiration är två viktiga faktorer för framgångsrika sfi-studier som Unis tagit till vara på.

”Unis har lyckats skapa ett välfungerande och lättillgängligt digitalt läromedel för en mycket viktig målgrupp. Vi är mycket stolta att Unis blir en del av Liber, där vi brinner för att ständigt erbjuda de allra bästa undervisningsstöden” säger, Åsa Norberg VD på Liber.

Sedan Unis lansering i november 2015 har 35 000 elever över hela Sverige lärt sig svenska med hjälp av läromedlet. I och med förvärvet blir Unis en del av Libers läromedelsportfölj mot marknaden svenska för invandrare. Peter Waldenbäck och Joel Waldenbäck, initiativtagare och utvecklare av Unis, fortsätter nu sitt vägvinnande arbete inom ramen för Libers verksamhet.

* Skolverkets senaste statistik för antal sfi-studerande avser år 2016