Linköpings universitet satsar på forskning om fritidshem
Hem FORSKNING Linköpings universitet satsar på forskning om fritidshem

Linköpings universitet satsar på forskning om fritidshem

Publicerat av: Redaktionen

Det behövs både fler behöriga lärare och mer forskning med inriktning på fritidshem.

Linköpings universitet tar nu täten för att lyfta professionen vetenskapligt genom en årlig satsning på 2,2 miljoner kronor under fyra år som ska gå till forskning om fritidshem.

Fritidshem är en stor skolform i Sverige. Drygt 90 procent av alla elever i åldern sex–nio år tar del av undervisningen som ges i fritidshemmen. Men grundlärare med inriktning på fritidshem, som förr kallades fritidspedagoger, har blivit ett bristyrke. Dessutom är forskning om fritidshem väldigt begränsad inom utbildningsvetenskap.

På Linköpings universitet (LiU), där grundlärarutbildningen med inriktning mot fritidshem utökats de senaste åren, görs nu en särskild forskningssatsning på fritidshem. Beslutet är unikt i Sverige och ger LiU möjlighet att positionera sig på området.

–Fritidshem är en skolform som är underforskat och som har haft ganska lite fokus. Det här är något vi har kämpat med på lärarutbildningen, så vi är extremt glada och stola över att vi får de här pengarna, säger Helene Elvstrand, universitetslektor på institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL) vid LiU.

Lyfts i läroplan

Fritidshem har särskilt lyfts fram i läroplanen för grundskolan (Lgr 11) samt för förskoleklassen och fritidshem. I den betonas att fritidshem är en viktig del av det livslånga lärandet. Det är även en arena för att ta sig an samhällsutmaningar kopplade till mångfald och segregation.

Forskningen på fritidshem är viktigt utifrån flera perspektiv, berättar Helene Elvstrand:

–Ur ett LiU-perspektiv är det viktigt att vi har en forskningsförankring i våra grundutbildningar så att den utbildning vi bedriver har en hög vetenskaplig kvalitet. Sedan tycker jag som forskare i fritidshem att det är viktigt ur elevernas perspektiv, så att de har en verksamhet som också är beforskad och där de som jobbar i fritidshem kan ta stöd i forskning.

Riktar om pengar

Beslutet innebär att LiU ger ett särskilt, årligt forskningsanslag på 2,2 miljoner kronor för åren 2022–2026. Satsningen görs genom att man riktar om rektorsmedel som tidigare använts för rekryteringar till gästprofessorsprogrammet i Moa Martinson och Tage Danielssons namn.

Linköpings universitet satsar på forskning om fritidshem–Vi ser en bra möjlighet där Linköpings universitet kan bygga ett starkt forskningsfält för framtiden, säger Jan-Ingvar Jönsson, rektor för LiU. Fritidshem har pekats ut nationellt som ett område som borde stärkas forskningsmässigt i landet. Och det lärosäte som ligger närmast till att klara av det nu är Linköpings universitet så det här är en bra och viktig satsning.

Förhoppningen är att bygga upp en stor, nationell forskningsbas och rekrytera ett flertal doktorander, berättar Helene Elvstrand:

–Själva satsningen ligger på IBL men vi kommer samverka med flera institutioner, till exempel Tema Barn, som bidrar med medel vilket gör det till en stor satsning. Det gör också att vi kan arbeta med fritidshemsfrågor på tvärvetenskapligt sätt vilket är LiU:s signum.

Viktigt symbolvärde

Beslutet som LiU tagit har även ett viktigt symbolvärde, berättar Helene Elvstrand:

–Jag har själv jobbat och forskat inom grundlärarprogrammet och har de sista tio åren på olika sätt försökt etablera forskningsnätverk både nationellt och internationellt. Det är väldigt viktigt i utbildningssfären att fritidshem får den här positionen.

LiU har tagit flera beslut de senaste åren för att möta behovet av grundlärare med inriktning på fritidshem. Dels har antalet utbildningsplatser successivt ökat från 35 när programmet startade på LiU år 2011 till dagens drygt 200. Dessutom startar LiU en vidareutbildning för förskollärare eller lärare som saknar examen (VAL). Forskning om fritidshem vid LiU bedrivs redan i liten skala och har uppmärksammats som god i jämförelse med anda lärosäten i en kvalitetsgranskning som Universitetskanslersämbetet har gjort.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>