Hem SkolNivåGymnasium Stressen stor bland gymnasieelever under studier på distans

Stressen stor bland gymnasieelever under studier på distans

Publicerat av: Redaktionen

Långa dagar, oro för betyg och avsaknad av extra stöd för de som behöver det är några av de problem som gymnasieelever lyfter i en enkät om distansundervisningen som Sveriges Elevkårer skickat ut till sina medlemmar.

Förutsättningarna för att klara av att plugga hemifrån skiljer sig stort från elev till elev.

Den 17 mars 2020 beslutade regeringen att stänga alla gymnasieskolor i Sverige för att minska spridningen av covid-19. Skolorna uppmanades samtidigt att övergå till distansundervisning. En månad senare skickade Sveriges Elevkårer ut en enkät till alla sina medlemmar med frågor om hur de upplever att distansundervisningen fungerar.

37 procent av eleverna som svarat upplever att de saknar tillräcklig information kring vad som förväntas av dem för att nå ett visst betyg när undervisningen sker på distans och 44 procent att de bara delvis fått tillräcklig information. Nästan en tredjedel av eleverna som svarat upplever att de inte får tillräckliga chanser att pröva sina kunskaper.

Stressen stor bland gymnasieelever under studier på distans

– Det eleverna förmedlat i sina kommentarer är att det är tuffare att göra sin röst hörd under videosamtal i stor grupp och att skolorna inte vet hur de ska kunna ge prov på distans eftersom det är svårt att utesluta fusk. När de nationella proven också ställts in undrar många vilket underlag lärarna har för att sätta betyg, säger Ebba Kock, ordförande för Sveriges Elevkårer.

Enkäten visar även att förutsättningarna för att klara distansundervisningen skiljer sig stort mellan  olika skolor, men framför allt från hem till hem.

– Många elever tvingas studera från sängen eftersom de saknar skrivbord i sina rum och störs av familjemedlemmar om de sitter i andra delar av hemmet. Självklart påverkar det studiemotivationen. En hel del upplever även att deras internetuppkoppling inte är tillräckligt bra vilket gör att de har svårt att hänga med.

Elever som vanligtvis har behov av extra stöd är särskilt utsatta i den här situationen. Flertalet anger att det egna ansvaret blivit mycket större och att det är svårt att få tag i läraren när man behöver hjälp. Det är också uppenbart att de elever som har föräldrar hemma som kan stötta har en stor fördel.

– Det är inte okej att elever upplever att de glöms bort. Skolan måste kunna säkerställa en rättvis och jämlik skolgång för eleverna i denna extraordinära situation. Vi vill att resultatet av denna enkätundersökning ska ge våra gymnasieelever en röst och fungera som underlag för att utveckla och förbättra distansundervisningen för att alla elever ska ha samma möjlighet till en ljus framtid den dag gymnasietiden tar slut.

Sveriges Elevkårer vill nu se att ansvariga för skolan tar elevernas berättelser på allvar och att såväl regering som myndigheter och skolhuvudmän tar sitt ansvar för att förbättra elevernas förutsättningar. Det behövs tydligare riktlinjer kring kunskapsprövning och bedömning på distans, nationella prioriteringar för hur undervisningen ska bedrivas, och extra personal i skolan som kan avlasta lärare genom att hjälpa eleverna. Det är också av stor vikt att elevhälsan upprätthålls och att elever som har behov av stöd från skolan blir informerade om att de har möjlighet att besöka skolans lokaler.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>