Bra betyg för utbildningen Det globala klassrummet
Hem SkolNivåEftergymnasial Utbildning Bra betyg för uppdragsutbildningen Det globala klassrummet

Bra betyg för uppdragsutbildningen Det globala klassrummet

Publicerat av: Redaktionen

Högskolan Väst anordnar uppdragsutbildningen Det globala klassrummet, som är en Skolverksfinansierad kurs som behandlar interkulturalitet, flerspråkighet och att undervisa flerspråkiga elever.

Kursen är fortfarande aktuell och omtyckt, vilket bekräftas av de utvärderingar som gjorts efter avslutad kurs.

Under läsåret har all pedagogisk personal på Ljungdalaskolan i Hässleholm genomfört utbildningen och efteråt har de fått svara på en utförlig enkät. Den höga svarsfrekvensen och nöjdhetsgraden bekräftar att utbildningen håller hög kvalitet – både vad gäller innehåll och genomförande. Deltagarna betonar samsyn, nya tankar, kunskaper och förhållningssätt och vikten av en ständig diskussion som viktiga inslag i utbildningens innehåll.

Viktigt med personlig kontakt
Ansvariga läraren Karin Andersson har varit involverad i kursen redan från start och har varit ansvarig för utförandet av kursen. Hon har besökt Ljungdalaskolan för en inledande kick-off för att starta igång. Föreläsningar har varvats med praktiska uppgifter och litteraturstudier. Under kursperiodens gång har det varit avstämningar med ledningsgruppen och Ljungdalaskolans rektor. Karin säger att det har varit jättepositivt att komma ut på skolorna, eftersom den personliga kontakten är viktig för dialogen.

– Vi har haft ett väldigt bra samarbete, med fin dialog. Kursdeltagarna har varit oerhört engagerade. Man kan säga att det är samverkan när den är som bäst. Lyhördhet är viktigt eftersom det är en dynamisk process. Vi har lyssnat in och identifierat behov efter hand och har vid behov justerat kursens upplägg, säger Karin Andersson.

Verktyg för integration
Bra betyg för utbildningen Det globala klassrummetOla Axelsson, rektor på Ljungdalaskolan i Hässleholm, är även han mycket nöjd med samarbetet.

– Genomförandet av kursen har gått smärtfritt och det har varit lyhört från båda håll för att anpassa kursen på bästa sätt. Kursen har gett våra lärare redskap och verktyg för att bättre kunna jobba med integration. Vi har fått ökad förståelse för hur andraspråksinlärning går till och vi känner också att vi har fått ett gemensamt förhållningssätt till dessa frågor, säger rektor Ola Axelsson.

I samband med utvärderingen har även kursdeltagarna fått delge sina tankar och synpunkter. Många kommentarer har handlat om vikten av att få utbyta erfarenheter med andra – i vissa fall från olika professioner. Flera anser att kursen har gett nya infallsvinklar och bättre förutsättningar för att kunna jobba med integration och olika lärsituationer utifrån ett interkulturellt perspektiv.

All personal måste vara med
En viktig insikt är att om en utveckling verkligen ska komma till stånd så måste all personal vara med i utvecklingen. Detta ger ökad förståelse och bättre samsyn.

Andréa Börjesson, som arbetar som samordnare för uppdragsutbildningar på Högskolan Väst är också mycket nöjd med utvärderingsresultatet.

– Vi har arbetat med och vidareutvecklat kursen Det globala klassrummet under flera år, och har uppemot 1000 personer som arbetar i skolan som går den just nu, på olika ställen i landet. Utvärderingen från Hässleholm bekräftar att kursen fortfarande är aktuell och relevant för dagens skola, konstaterar Andréa.

 

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>