Hem Forskning Ny svensk metod för att upptäcka elever med dyslexi

Ny svensk metod för att upptäcka elever med dyslexi

Publicerat av: Redaktionen

Optolexia, ett svenskt företag grundat av forskare från Karolinska Institutet i Stockholm, har utvecklat en ny metod som kan upptäcka elever med dyslexi enklare och tidigare än vad som är möjligt idag. Metoden bygger på mer än 25 års forskning kring läs- och skrivsvårigheter med fokus på hur dyslexi yttrar sig i ögonrörelser och är tänkt att lanseras i Sverige i slutet av året.

 OptolexiaDet finns inget botemedel mot dyslexi men genom tidig upptäckt kan rätt stöd sättas in tidigt så att dyslexin inte blir en begränsning för elevens utbildningsmöjligheter och framtida yrkesval.  Vårt mål är att ge skolorna enkla och effektiva verktyg för tidig och träffsäker upptäckt av dyslexi så att fler barn ges möjlighet till allt det som det skrivna ordet har att erbjuda.”, säger Gustaf Öqvist Seimyr, forskare på KI och medgrundare av Optolexia.

Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. Dyslexi kännetecknas av svårigheter med korrekt och/eller flytande ordigenkänning och av dålig stavnings- och avkodningsförmåga. Omkring var 15:e barn har dyslexi vilket betyder 1-2 elever per klass. I Sverige har omkring 600 000 personer dyslexi och den samhällsekonomiska kostnaden för dyslexi uppskattas till flera miljarder kronor årligen.

Optolexia1

Figur 1, Ögonrörelser för en normalläsare. De fyllda cirklarna är fixationer (ju större cirkel desto längre fixation) och linjerna mellan dem är sackader.

 

Brist på effektiva metoder att bedöma läsförmågan

Dyslexi påverkar inlärningen i alla skolämnen negativt och kan leda till social ohälsa samt begränsa både utbildningsmöjligheter och framtida yrkesval. Idag upptäcks de allra flesta först i sena mellanstadiet eller högstadiet. En viktig orsak till detta är bristen på enkla men effektiva metoder för att bedöma läsförmågan. Dagens metoder för att bedöma läsförmågan är tidskrävande, inte så tillförlitliga och tar flera år att genomföra. Enligt en utredning från 2014 som gjordes av SBU är inget av de 52 test som används i Sverige idag vetenskapligt utvärderade.

 

Screeningmetod med mycket hög träffsäkerhet

Optolexias screeningmetod tar under en minut per elev och har en träffsäkerhet runt 95 procent både vad det gäller att identifiera och utesluta dyslexi. Testen kan utföras av skolan själv eller av personal från Optolexia.

Idag identifieras många dyslektiker inte förrän efter flera år i skolan, ofta först i sena mellan- eller högstadiet samt många barn utreds i onödan. Med vår screeningmetod kan vi identifiera fler barn med redan i lågstadiet, så att de kan få professionell hjälp långt tidigare än vad de får idag”, säger Fredrik Wetterhall, VD på Optolexia.

 

Maskininlärning och algoritmer analyserar ögonrörelser

Optolexias metod bygger på forskning som visar att dyslexi medför avvikande ögonrörelser vid läsning. Optolexia använder modern teknik som med hög precision mäter elevens ögonrörelser när eleven läser en text på en datorskärm. De inspelade ögonrörelserna analyseras sedan i en molntjänst som utvecklats i samarbete med Microsoft. Där används maskininlärning och statistiska algoritmer som analyserar och jämför elevens ögonrörelsemönster med ett unikt material av ögonrörelsemätningar av andra barn med och utan dyslexi. Genom en webbportal kan sedan skolan ta del av resultatet som presenteras i en rapport per elev.

”Det är viktigt att påpeka att dyslexi inte är ett syn- eller ögonrörelseproblem utan har att göra med svårigheter i hjärnans avkodning av språkets ljudmässiga uppbyggnad. Detta avspeglar sig emellertid i ögonrörelserna hos dyslektiker vid läsning och det är därför ögonrörelser fungerar som en markör för dyslexi”, säger Mattias Nilsson Benfatto, forskare på KI och medgrundare av Optolexia.

Optolexia2

Figur 2, Ögonrörelser för en dyslektiker. De fyllda cirklarna är fixationer (ju större cirkel desto längre fixation) och linjerna mellan dem är sackader.

”Lösningen Optolexia har tagit fram skapar förutsättningar för en mer jämlik skola och vård genom att hjälpa till att identifiera de barn som ska utredas för dyslexi. Att Optolexia valt att utveckla lösningen på en globalt skalbar plattform ger dem möjligheten att ta sin innovation till andra länder och därmed bidra till att stärka Sveriges position som ledande inom eHälsa.” säger Mathias Ekman, Affärsutvecklare inom Hälsa- och Sjukvård på Microsoft.

 

Fakta Dyslexi

  • Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker.
  • Dyslexi kännetecknas av svårigheter med korrekt och/eller flytande ordigenkänning och av dålig stavnings- och avkodningsförmåga. Dessa svårigheter orsakas vanligen av en störning i språkets fonologiska komponent, som ofta är oväntad med hänsyn till andra kognitiva förmågor och trots möjligheter till effektiv undervisning.
  • Dyslexi omfattar inte läshinder som orsakas av synproblem eller av brister i undervisning, sociala förhållanden eller motivation.
  • Dyslexi kan vara en medfödd egenskap, utvecklingsdyslexi, eller ha uppkommit vid skada eller sjukdom.

I det diagnossystem som används inom den svenska sjukvården, ICD-10, återfinns dyslexi under diagnosen F81.0 Specifik lässvårighet.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>