Översyn av utbildningsnämndens verksamhet
Hem Kommuner Översyn av utbildningsnämndens verksamhet

Översyn av utbildningsnämndens verksamhet

Publicerat av: Redaktionen

Partille kommun har låtit genomföra en översyn av utbildningsnämndens verksamhet och en utvärdering av den sammanslagning som gjordes 2012 av dåvarande gymnasienämnd och barn- och utbildningsnämnd.

Översyn av utbildningsnämndens verksamhet

Översynen visar att kvaliteten inom verksamheten delvis har förbättrats men att styrning och kostnadseffektivitet är oförändrat.

Kommunen kommer nu att arbeta vidare med de utvecklingsområden som identifierats i översynen.

Det är konsultbolaget Ernst and Young som, på uppdrag av Partille kommun, genomfört översynen. Uppdraget var att se över nämndens verksamhet och svara på frågeställningarna om styrning, kostnadseffektivitet och kvalitet har utvecklats efter sammanslagningen. Ernst and Young gör bedömningen att kvaliteten i verksamheten delvis har ökat, med bland annat högre andel behöriga lärare, men att styrning och kostnadseffektivitet är oförändrat sedan sammanslagningen.

– Kommunstyrelsen har initierat översynen då utbildningsnämnden står för en stor del av kommunens totala verksamhet och budget och att få en extern bedömning är värdefullt. Vi ser att det finns delar som vi behöver arbeta mer med för att få en tydligare styrning och ekonomi i balans och att vi är på rätt väg när det gäller kvalitet, säger Marith Hesse (M), kommunstyrelsens ordförande.

I rapporten presenteras Ernst and Young tio utvecklingsområden som de identifierat, samt ger förslag på åtgärder kopplat till dessa. En del av utvecklingsområdena syftar till att förbättra styrning och handlar bland annat om att stärka ekonomiuppföljningen och vidta åtgärder vid underskott. Andra handlar om att ökad kostnadseffektivitet genom bland annat organisatoriska översyner. Det finns också förslag på åtgärder för att ytterligare öka kvalitén i verksamheterna.

– De slutsatser som Ernst and Young presenterar i sin översyn överensstämmer till stora delar med vår egen bedömning kring vilka utvecklingsområden som nämnden har. Nu har vi ytterligare underlag som ger en bra grund för oss att arbeta vidare utifrån. Flera insatser som ligger väl i linje med de föreslagna åtgärderna pågår redan, bland annat kring att utveckla ekonomistyrningen. Andra åtgärder kräver vidare utredning och analys från kommunens sida för att vi ska ha bra underlag att ta ställning till, säger Angela Fasth (M), ordförande utbildningsnämnden.

Kommunen kommer nu att arbeta vidare utifrån slutsatserna i underlaget, fortsätta det utvecklingsarbete som redan är påbörjat och ta ställning till vilka ytterligare åtgärder som man eventuellt ska gå vidare med.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>