Hem FORSKNING Utveckling av test för mätning av informationssöknings-kompetens

Utveckling av test för mätning av informationssöknings-kompetens

Publicerat av: Redaktionen

Informationssökning är en av de vanligaste aktiviteterna i svensk skola och läroplanen föreskriver att skolan ska ansvara för att eleverna i grundskolan ska lära sig att ”använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”.

Skolverket har konstaterat att det skett en kraftig ökning både av antalet elev- och lärardatorer, men elevers skolrelaterade användning har inte ökat. Krånglande utrustning och brist på pedagogiskt stöd uppges i rapporten som orsak till att lärares användning är begränsad. Lärarutbildningen lyckas heller inte förse den svenska skolan med nya lärare som är bättre rustade.

Utveckling av test för mätning av informationssöknings-kompetens 2

Hand completing a multiple choice exam.

Informationssökning är en mycket komplex aktivitet om resultatet av sökningen ska bli användbart. I olika sammanhang framskymtar en naiv inställning till just informationssökning på internet, vilket innebär att personer tycker att de behärskar informationssökning till fullo bara genom att i en söktjänst skriva in ett ord. Ann-Britt Enochssons egen forskning stöder detta antagande. Det finns en kritik mot tidigare forskning inom området digital kompetens, som grundar sig i att många studier bara mäter självskattade förmågor, något som bekräftats av senare tids forskning. van Deursen, van Dijk och Peters har utvecklat ett test för nederländska förhållanden för att mäta personers informationssökningskompetens på internet. Syftet med projektet är därför att vidareutveckla detta test och kontextualisera det för svenska förhållanden och på så sätt bemöta kritiken att det saknas instrument att mäta vardagslivets digitala kompetenser.

Tidigare forskning pekar också på att lärare upplever problem att arbeta med informationssökning på internet. För att överhuvudtaget kunna stötta elevers lärande inom området krävs att lärare kan identifiera specifika utvecklingsområden för enskilda elever. Ett test som identifierar dessa utvecklingsområden skulle hjälpa lärare i den första fasen. I förlängningen är det sedan tänkt att testet ska kunna användas i större skala för att undersöka vilka faktorer som kan bidra till individers informationssökningskompetens.

Projektet drivs av Ann-Britt Enochsson vid Karlstads universitet.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>