Ny rapport: Rektorer är engagerade i digitaliseringsarbetet, men vill se ökat fokus på kvalitet
Hem UNDERSÖKNING Rapport: Rektorer är engagerade i digitaliseringsarbetet, men vill se ökat fokus på kvalitet

Rapport: Rektorer är engagerade i digitaliseringsarbetet, men vill se ökat fokus på kvalitet

Publicerat av: Redaktionen

I svallvågorna av den polariserade debatten om digitaliseringen i skolan släpps nu en rapport som ger rektorernas bild av hur arbetet ser ut idag och vad som behövs framåt.

Bilden skiljer sig en hel del åt från den som målas upp i debatten.

Över sju av tio rektorer är bra på att leda och organisera det strategiska, digitala utvecklingsarbetet på sina skolor, men en av fem anser att deras digitala kompetens inom området är för låg. Saknas kompetens riskerar vi en ökad olikvärdighet på landets skolor.

Förutom ett brett engagemang och driv i arbetet med att leda digitaliseringen på skolorna pekar resultatet också på en mognad i frågan. Många rektorer ser digitaliseringen som en självklar och införlivad del i skolutvecklings- och kvalitetsarbete i stort.

Positiv bild, men utmaningar finns

I rapporten Rektorers uppfattning om digitaliseringen i skolan, framtagen av Swedish Edtest, den nationella testarenan för edtech, framträder en komplex bild av rektors engagemang och ansvar för att välja och värdera digitala lärresurser. Rapporten visar att det oftast finns en process för hur valet av digitala lärresurser och läromedel ska gå till. Trots det uppger två av tre att det är ett utmanande eller mycket utmanande arbete, där bristen på tid är en anledning. Det framgår också att det finns ett glapp mellan lärare, rektor och central förvaltning gällande hur inköpen ska gå till. Rektorerna efterlyser mer stöd och samarbete för att stärka kompetensen i valet av de digitala lärresurser som används på skolan.

Ny rapport: Rektorer är engagerade i digitaliseringsarbetet, men vill se ökat fokus på kvalitetAnna Åkerfeldt, forskare och metodutvecklare för Swedish Edtest och huvudförfattare till rapporten, menar att behovet är identifierat sen tidigare och att vi nu har fått mer underlag för fortsatt utveckling av ett metodstöd och en arena för kollektivt lärande även för rektorer.

– Rektorerna är en viktig länk mellan lärarna och förvaltning och deras kompetens att leda arbetet med att välja och värdera digitala lärresurser är avgörande, säger Anna.

Skolverkets förslag på digitaliseringsstrategi möter upp rektorernas behov

Rapporten visar att rektorer vill och är igång, men att de behöver bättre förutsättningar för att fortsätta driva frågorna med det de ser som viktigt fokus: ökad kvalitet i undervisningen. Ett fokus som är helt i linje med det förslag till ny digitaliseringsstrategi Skolverket lagt fram.

– Att majoriteten av rektorerna leder och på olika sätt har organiserat för det strategiska, digitala utvecklingsarbetet med hjälp av it-pedagoger, förstelärare, utvecklingsledare eller liknande är glädjande och skapar en bra bas för fortsatt arbete, säger Johanna Karlén, kvalitetschef på Swedish Edtech Industry och delaktig i Swedish Edtest. När skolministern nu går ut och vill “pausa” den kommande strategin riskerar vi ett vakuum i skolornas arbete och då framför allt för skolor där man ännu inte kommit till den fas där digitalisering är en självklar del i det systematiska kvalitetsarbetet, där analogt och digitalt inte är motsatser utan kompletterar varandra och fokus är på kvalitativ undervisning.

Rapporten är baserad på telefonintervjuer med 141 rektorer från olika delar av landet, olika storlek på skolor och olika skolformer. Rapporten är framtagen av Swedish Edtest, i ett samarbete mellan Ifous, Swedish Edtech Industry och Atea.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>