Hem POLITIK Sex nya internetfrämjande projekt delar på 658 000 kronor

Sex nya internetfrämjande projekt delar på 658 000 kronor

Publicerat av: Redaktionen

Internetstiftelsen i Sverige delar genom Internetfonden ut 658 000 kronor till sex nya internetfrämjande projekt.

Bland projekten som får finansiering finns bland annat ett projekt som vill tillgängliggöra öppna data från myndigheter.

En app för programmering för skolelever oavsett vilken plattform deras skola använder, ett digitalt kvalitetsindex för tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen samt en scenkonstplattform som kopplar ihop teater med onlinespel.

Sex nya internetfrämjande projekt delar på 658 000 kronor

– Vi har beviljat stöd till sex otroligt spännande projekt som handlar om allt från tillgängliggörandet av öppna data och offentliga handlingar, till att lära skolelever mer om att koda, eller att skapa arenor för samtal kring migrationen och utsatta gruppers tillhörighet i Sverige. Otroligt spännande och viktiga frågor, säger Erika Olsson, projektledare Internetfonden.

Internetfonden drivs av Internetstiftelsen i Sverige, IIS. Två gånger om året har pengar delats ut till projekt som på olika sätt bidrar till positiv utveckling av internet. Projekten ska vara fristående och icke-kommersiella och både privatpersoner och organisationer kan söka finansiering. Sedan starten 2004 har sammanlagt 363 projekt fått dela på 73 miljoner kronor.

Den här gången får följande projekt dela på 658 000 kronor:

Öppna data genom öppna scrapers
Syftet med projektet är att hjälpa utvecklingen mot öppen data genom att sätta upp en standard för inhämtning (skrapning) av statistik från svenska myndigheter och organisationer. Målet är att göra myndighetsdata programmatiskt tillgänglig på ett standardiserat sätt. Projektet drivs av Journalism Robotics Stockholm AB

Koda.nu för iOS och Android
Projektet handlar om att utveckla appar för tjänsten Koda.nu, ett undervisningsmaterial för den som vill lära sig att koda, som hittills endast funnits på webben. Syftet är att göra det lättare för fler skolelever att lära sig skapa eget innehåll, oavsett vilken plattform – surfplatta eller dator – som deras skolor tillhandahåller. Bakom projektet ligger Roboro Handelsbolag.

Alla kan lära sig programmera WebGL
WebGL är en modern webbteknik som gör det möjligt att skapa 3D-miljöer som webbläsare kan visa. Webbläsarna använder i sin tur datorernas grafikkort, vilket gör att resultaten kan bli hur avancerade som helst. Det här projektet handlar om att skapa ett hjälpbibliotek som ska förenkla för nybörjare att lära sig WebGL samt skapa instruktionsfilmer i hur nybörjare kan gå tillväga. Bakom projektet ligger Roboro Handelsbolag.

Legaltech.se
Legaltech.se är en plattform för diskussion kring juridik och digitalisering. Utöver bevakning i form av artiklar som är fria för allmänheten att använda arrangerar Legaltech.se seminarier. En jury kommer årligen utse årets juridiska innovatörer.

Tanken är att inspirera entreprenörer, jurister och lagstiftare att främja innovation, men också att diskutera de utmaningar utvecklingen medför – inte minst ur ett konsumentperspektiv. Projektet drivs av Fredrik Svärd, IT-rättsjurist med snart 20 års erfarenhet av att skriva om juridik och om juristbranschen för olika branschmedier.

Techformance
Techformance kopplar ihop onlinedataspel, ny teknik, sociala medier med traditionell scenkonst till en ny uppdaterad form av kulturupplevelse för, av och med barn. Genom ny teknik, barns dataspelsintresse och sociala medier skapas en interaktiv, teknikintegrerad, medskapande, delaktig och varaktig upplevelse.

Med dagens flyktingproblematik och romernas utsatthet lever vi i en samtid fylld av konflikter.Techformances tematik bottnar i den samiska kulturen men i en nutida kontext. Målen med projektet är bland annat att använda webb och it-tekniken som metod för att nå interaktion mellan drama och enskild elev, att öppna interaktion och påverkan via teknik mellan scen och salong och att tillgängliggöra upplevelser och sammanhang för alla oavsett funktionsvariationer och språk.

Techformance riktar sig i första hand till skolor i Västra Götalands 49 kommuner och Region Värmlands 16 kommuner för vidare turné i Sverige. Bakom projektet står Kultur i Väst.

Undervaka.se – ett digitalt kvalitetsindex för tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen
Journalistiken i Sverige och runtom i världen pressas hårt ekonomiskt och den granskning av offentlig sektor som förr skedde dagligen blir allt mer sällsynt.

Den minskade kunskapen om offentlighetslagarna är en av faktorerna som leder till att insynen i den offentliga sektorns verksamhet försämrats drastiskt de senaste åren. Syftet med projektet är att göra ett digitalt index för hur väl offentlig sektor följer offentlighetsprincipen.

Det ska göras genom ett test som i princip vem som helst kan utföra med hjälp av ett standardiserat rapportblad. Resultatet ska sedan sammanställas och redovisas öppet på hemsidan och även ligga till grund för ett index över hur kommuner och landsting sköter öppenheten. Bakom projektet står Open Knowledge Sverige.

I januari 2017 kommer ingen utlysning att ske för nya projekt.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>