SKH:s forskningsvecka 19–22 januari 2021

Varmt välkommen till Stockholms konstnärliga högskolas digitala forskningsvecka 19–22 januari 2021.

SKH:s forskningsvecka 19–22 januari 2021 1
Lina Persson och Jenny Sunesson: Return of the silurians – en improvisation mellan en ljudpraktik och en rörlig bildpraktik. Forskningsveckan 2020. Foto: Heidi Paatere Möller

Under veckan presenteras konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekt som bedrivs av doktorander och seniora forskare på SKH.

– Forskningsveckans syfte är att dela, uppleva och diskutera olika perspektiv inom den konstnärliga forskning som bedrivs inom SKH. Studenter, personal och allmänhet får möjlighet att uppleva, delta i och bidra till vår framväxande forskningsmiljö. I år är forskningsveckan dessutom digital vilket gör det enklare för fler att delta, säger Cecilia Roos, Vicerektor för forskning, SKH.

På SKH:s webbplats hittar du hela programmet, detaljerad information om varje programpunkt samt länkar för att kunna registrera dig och närvara via Zoom. (Registrering till varje programpunkt kan göras i samband med att du klickar på Zoom-länken).

Besök eventet på SKH:s webbplats:

Forskningsveckan 2021

Eller välj en dag för att se dagens program tillsammans med Zoom-länkar:

Program tisdag 19 januari kl. 09:45–17:00
Program onsdag 20 januari 
kl. 09:00–16:00
Program torsdag 21 januari
 kl. 09:00–16:06
Program fredag 22 januari
 kl. 09:00–15:55