Hem POLITIK Skolplattform Stockholm

Skolplattform Stockholm

Publicerat av: Redaktionen

Skolplattformen är ett digitalt verktyg som kommer att förena pedagoger, vårdnadshavare och cirka 178 000 barn, elever och studenter på 1200 skolor och förskolor i Stockholm.

När Skolplattformen är färdig kommer man att kunna följa sitt barn från förskolan till gymnasiet på ett och samma ställe, både plattforms- och tidsoboeroende.

Skolplattform StockholmVårdnadshavare blir mer delaktiga genom ökad insyn i verksamheten, och i skolorna möjliggörs tillgång till pedagogiska verktyg online. För pedagogerna och lärarna i skolan innebär verktyget ett mer effektivt arbetssätt som gör att de kan ägna ännu mer tid åt barnens utveckling, samt öka samarbetet kollegor emellan.

En del av plattformen kommer att finnas tillgänglig från och med läsåret 2016/2017. Därefter kan Skolplattformen fortsätta att utvecklas. Plattformen blir moduluppbyggd, vilket gör att delar i Skolplattformen kan bytas ut när ny teknik blir tillgänglig. På så sätt kan Skolplattformen utvecklas i takt med tiden och i takt med att Stockholm växer.

Skolplattformen, ett modernt verktyg för en likvärdig skola och sammanhållen stad

Skolplattform Stockholm ligger i linje med Stockholms it-strategi och är en del av det digitala lyftet. I grund och botten handlar det om att ta tillvara på de möjligheter som en ökad digitalisering för med sig och att ge alla samma möjligheter i skolan. Ett gemensamt digitalt verksamhetsstöd utvecklas för alla skolformer inom utbildnings-, arbetsmarknads- och samtliga 14 stadsdelsförvaltningar.

Det omfattar förskolor och skolor i kommunal regi: förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, träningsskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, SFI och ersättningshantering för fristående verksamheter. Skolplattformen ersätter äldre system såsom Bosko, Hanna, Fronter, Skolwebb, Alvis, Walter med flera.

Skolplattform Stockholm ska uppnå fyra mål

  • Ökad delaktighet för vårdnadshavare, barn och elever genom bättre insyn i planering, uppföljning och utvärdering.
  • Individuell anpassning för barnet/eleven genom ökade möjligheter till en samlad bild av individens behov och situation.
  • Mobilt arbetssätt för både barn/elever och pedagoger genom att de får tillgång till verktyg och program som är oberoende av plattform, tid eller rum samt möjliggöra ett mobilt arbetssätt för pedagoger.
  • Effektivt it-stöd genom färre manuella rutiner och minskad administrativ börda i det vardagliga arbetet.

Skolplattformen innehåller dessa delar

Skolplattformen består av olika delar:

  • Pedagogiska verktyg
  • Hantering av elevdokumentation
  • Hantering av frånvaro och närvaro
  • Barn- och elevregister
  • Schemaläggning

Tanken med ett system byggt på olika delar är att det ska gå att byta ut dessa delar i Skolplattformen när ny teknik blir tillgänglig. Det kommer att ge staden större frihet och ett flexibelt system.

Skolplattform Stockholm 5

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>