Kostnadsfri fortbildning för all personal i förskolan

Nu lanserar Meet In Grid kostnadsfri fortbildning för all personal i förskolan, distribuerad i en helt ny app, Förskola21, tänkt att användas på både individ- och verksamhetsnivå.

I appen finns material att ta del av enskilt eller tillsammans i större grupper. Innehållet består dels av filmer med frågeställningar och dels uppföljande quizzar. Allt fortbildningsmaterial i appen vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

– Jag är verkligen stolt över att vi kan tillgängliggöra fortbildning för alla som arbetar i förskolan, eftersom vi verkligen behöver en mer likvärdig förskola, säger Katinka Leo, projektansvarig för appen på Meet In Grid.

De första fem filmerna berör utbildning och undervisning förskolan och i ett fördjupat  samtal med förskoleforskaren Christian Eidevald. Materialet får användas helt fritt för internutbildning i svensk förskola.

Förskola21 som också är en mötesplats och konferens för all personal i förskolan förstärks nu med en app för att kunna erbjuda fortbildning under hela året till all personal i förskolan.

Det här är ett led i vår strävan att i det lilla göra skillnad på riktigt, säger Fredrik Svensson VD på Meet In Grid.

Appen Förskola21 finns tillgänlig i Appstore och Google Play.