Hem Forskning Spel ger lust att lära

Spel ger lust att lära

Publicerat av: Redaktionen

Många lärare har märkt att elever är trötta för de har suttit uppe för länge spelandes datorspel, att de hellre vill samla poäng i Angry Birds än att skriva uppsats eller kanske har de haft en egen kamp om spelandet hemma med de egna barnen när det är dags att äta. Per Karlström på Mälarhöjdens skola och Charlotte Neumann och Fredrik Håkansson på Falkenberg gymnasium drar nytta av elevernas passion och för in spelandet i sin undervisning, för spel engagerar.

Per Karlström

Många lärare har märkt att elever är trötta för de har suttit uppe för länge spelandes datorspel, att de hellre vill samla poäng i Angry Birds än att skriva uppsats eller kanske har de haft en egen kamp om spelandet hemma med de egna barnen när det är dags att äta. Per Karlström på Mälarhöjdens skola och Charlotte Neumann och Fredrik Håkansson på Falkenberg gymnasium drar nytta av elevernas passion och för in spelandet i sin undervisning, för spel engagerar.

Per Karlström är lärare i årskurs 3 på Mälarhöjdens skola och använder sig av utbildningsvarianten av datorspelet Minecraft i undervisningen sen två månader tillbaka. Han bestämde sig för att testa det när han lyssnade på två tjejer som berättade hur deras skola arbeta med programmering i MinecraftEDU.

Per var själv en nybörjare och hade bara sett sin brorson spela när han satte sig vid Minecraft första gången, men han menar att han lär sig tillsammans med eleverna. Vissa av dem har spelat förut medan andra är nybörjare, men de lär sig i en rasande fart påpekar han.
– Framförallt lär de sig av varandra. 27 av 28 elever hade spelat Minecraft innan vi började. De började på lite olika kunskapsnivåer men så snart de kommit på vad de vill göra i Minecraft lär de sig jättesnabbt.

Bygger en egen värld

Minecraft är ett populärt datorspel där spelaren utforskar, bygger och interagerar i en spelvärld skapad av en kubikmeter stora block. Block fås genom att samla resurser som finns runt om i speletsvärld och genom gruvarbete. Med blocken kan spelaren skapa strukturer och konstverk. Spelet har blivit en enorm succé och en specialvariant för utbildning som heter MinecraftEDU har utvecklats. I MinecraftEDU har läraren större befogenheter att styra gruppen än i vanliga Minecraft.
– Det är flera lärarfunktioner som att jag kan frysa dem i spelet, stänga av dem från den gemensamma chatten eller teleportera dem till mig. Men det ska man vara försiktigt med för när jag i början teleporterade alla blev det oroligt i klassrummet eftersom alla elever rycktes ut ur den värld de var i just då. Men om jag skriver i chatten att alla ska komma till det digitala klassrummet jag har byggt upp så kommer de dit.

Innan eleverna släpptes lös i Minecraft-världen Per byggt fick de gå genom en labyrint där de ställdes inför olika mattefrågor. När de svarat rätt på dem släpptes de ut i en trädgård där Per skapat olika tomter till dem och de fick i uppdrag att räkna ut arean på tomterna.
– De lär medan de leker. Jag reflekterar väldigt mycket över vilka förmågor de övar medan de är i Minecraft världen. De utvecklas exempelvis väldigt mycket inom samarbetsfärdigheter både i spelet och i klassrummet när de hjälper varandra.

Per berättar att det finns lärarhandledningar till MinecraftEDU, men de är anpassade efter den amerikanska läroplanen, men med lite arbete kan de göras om efter den svenska läroplanen.
– I början tar det väldigt mycket tid, även av ens fritid. Men ska man göra något nytt så tar det ju tid om man vill skapa sitt eget upplägg eller att anpassa uppgifter.

Några av Pers elever tolkade som Minecraft kuber.

En osynlig lärare

I Minecraft-världen är Per osynlig. Istället skapar han karaktärer som agerar i världen och bestämmer var gränserna går och uppmuntrar eleverna att pröva sig fram.
– Jag satsar på att ha 1,5 timmar per halvklass i veckan i Minecraft. Det började med matten men jag ville få in även svenska så nu har de en bok och penna i Minecraft där de skriver vad de lärt sig under dagen och den har den alltid i sin kista. Sen går jag in under Några av Pers elever tolkade som Minecraft kuber. kvällstid och skriver kommentarer som Sir Write-a-lot.

Sir Write-a-lot är en av flera karaktärer som Per agerar genom i Minecraft. Han rättar inte stavfel utan uppmuntrar skrivande och arbetar för skrivglädje. Samtidigt ger det en chans för eleverna att reflektera över sitt lärande eftersom de ibland måste gå tillbaka i loggboken och kolla vad och hur de har byggt en specifik struktur.
– Jag har flera olika karaktärer. Exempelvis var det en elev som ville ha sand för han skulle göra fönster och då hittade jag på att Grus & Gräv AB lagt upp en stor hög med sand till nästa gång eleverna loggade in. Då fick de samarbeta kring hur mycket de fick ta för att det skulle räcka till alla. En grupp var noga med att dela lika, medan en annan grupp lät två personer dela ut sanden.

Att spela är en social process och Per berättar att det blir mycket prat om hur de ska samsas om utrymmet i den här lilla byn de har, hur de förhåller sig till varandra. För att bygga måste man ansöka om bygglov hos Kultur och Bygg AB. Om eleverna bygger något som inte överensstämmer med överenskommelsen kommer Kalle Planka och skriver meddelande till dem. Eleverna följer instruktionerna utan diskussion och håller sig till ramarna. Per är noga med att eleverna ska få testa sina idéer och om de frågar honom säger han att de ska testa och se vad Kultur och Bygg AB säger.
– Det främjar deras lust att testa gränserna. De tänker att det kom ingen från Kultur och Bygg AB när vi gjorde en bro till varandra och det gör att de tar ut svängarna lite mer. En dag upptäckte jag att en elev hade grävt ut ett tunnelsystem under alltihopa och nu finns det en värld under trädgården också.

Det egna utforskandet motiverar

Det fria utforskandet och byggandet är belöningen i spelet och Per ser inget behov av att dela ut poäng för att motivera eleverna. Att de får skapa egna byggnader och utveckla sina kunskaper för att kunna göra nya saker räcker som motivation.
– Det här har jag skapat, det här har jag gjort, de blir stolta, berättar han.
För att få överblick över vad eleverna gör kan Per sväva över den digitala världen och se vad de gör. När han vill testa deras kunskaper sätter han upp mål inne i spelet som de får rapportera in när de är färdiga med uppgiften.
– Att eleverna rör sig i ett spel gör också att de utmanar sig själva för de vill bygga större och mer avancerade strukturer och för det krävs det nya kunskaper.

Att det är roligt att spela gör, enligt Per, att eleverna utmanar sig själva för de vill bygga större och mer avancerade strukturer och för det krävs det nya kunskaper.
– Eleverna vill börja göra större projekt tillsammans med redstone (ett byggmaterial i Minecraft som kan överföra kraft). De vill bygga en berg- och dalbana och då måste vi ju prata om höjd och djup och g-krafter, vilket är på en högre nivå än läroplanen säger att de ska studera, men är vi i Minecraft världen så tror jag de kommer tycka det är stimulerande och roligt eftersom det inte blir så abstrakt. Ska man prata G-krafter i verkligheten måste man nästan åka till Gröna Lund och känna dem i kroppen. Men sitter man och har gjort en berg- och dalbana och ser att farten ökar när man åker neråt och avtar när man åker uppåt så blir det mer konkret. Eleverna får testa sig fram och lär medan de leker.

Per Karlström är lärare i årskurs 3 på Mälarhöjdens skola och använder sig av utbildningsvarianten av datorspelet Minecraft i undervisningen sen två månader tillbaka. Han bestämde sig för att testa det när han lyssnade på två tjejer som berättade hur deras skola arbeta med programmering i MinecraftEDU.

Per var själv en nybörjare och hade bara sett sin brorson spela när han satte sig vid Minecraft första gången, men han menar att han lär sig tillsammans med eleverna. Vissa av dem har spelat förut medan andra är nybörjare, men de lär sig i en rasande fart påpekar han.
– Framförallt lär de sig av varandra. 27 av 28 elever hade spelat Minecraft innan vi började. De började på lite olika kunskapsnivåer men så snart de kommit på vad de vill göra i Minecraft lär de sig jättesnabbt.

Bygger en egen värld

Minecraft är ett populärt datorspel där spelaren utforskar, bygger och interagerar i en spelvärld skapad av en kubikmeter stora block. Block fås genom att samla resurser som finns runt om i speletsvärld och genom gruvarbete. Med blocken kan spelaren skapa strukturer och konstverk. Spelet har blivit en enorm succé och en specialvariant för utbildning som heter MinecraftEDU har utvecklats. I MinecraftEDU har läraren större befogenheter att styra gruppen än i vanliga Minecraft.
– Det är flera lärarfunktioner som att jag kan frysa dem i spelet, stänga av dem från den gemensamma chatten eller teleportera dem till mig. Men det ska man vara försiktigt med för när jag i början teleporterade alla blev det oroligt i klassrummet eftersom alla elever rycktes ut ur den värld de var i just då. Men om jag skriver i chatten att alla ska komma till det digitala klassrummet jag har byggt upp så kommer de dit.

Innan eleverna släpptes lös i Minecraft-världen Per byggt fick de gå genom en labyrint där de ställdes inför olika mattefrågor. När de svarat rätt på dem släpptes de ut i en trädgård där Per skapat olika tomter till dem och de fick i uppdrag att räkna ut arean på tomterna.
– De lär medan de leker. Jag reflekterar väldigt mycket över vilka förmågor de övar medan de är i Minecraft världen. De utvecklas exempelvis väldigt mycket inom samarbetsfärdigheter både i spelet och i klassrummet när de hjälper varandra.

Per berättar att det finns lärarhandledningar till MinecraftEDU, men de är anpassade efter den amerikanska läroplanen, men med lite arbete kan de göras om efter den svenska läroplanen.
– I början tar det väldigt mycket tid, även av ens fritid. Men ska man göra något nytt så tar det ju tid om man vill skapa sitt eget upplägg eller att anpassa uppgifter.

Några av Pers elever tolkade som Minecraft kuber.

Några av Pers elever tolkade som Minecraft kuber.

En osynlig lärare

I Minecraft-världen är Per osynlig. Istället skapar han karaktärer som agerar i världen och bestämmer var gränserna går och uppmuntrar eleverna att pröva sig fram.
– Jag satsar på att ha 1,5 timmar per halvklass i veckan i Minecraft. Det började med matten men jag ville få in även svenska så nu har de en bok och penna i Minecraft där de skriver vad de lärt sig under dagen och den har den alltid i sin kista. Sen går jag in under kvällstid och skriver kommentarer som Sir Write-a-lot.

Sir Write-a-lot är en av flera karaktärer som Per agerar genom i Minecraft. Han rättar inte stavfel utan uppmuntrar skrivande och arbetar för skrivglädje. Samtidigt ger det en chans för eleverna att reflektera över sitt lärande eftersom de ibland måste gå tillbaka i loggboken och kolla vad och hur de har byggt en specifik struktur.
– Jag har flera olika karaktärer. Exempelvis var det en elev som ville ha sand för han skulle göra fönster och då hittade jag på att Grus & Gräv AB lagt upp en stor hög med sand till nästa gång eleverna loggade in. Då fick de samarbeta kring hur mycket de fick ta för att det skulle räcka till alla. En grupp var noga med att dela lika, medan en annan grupp lät två personer dela ut sanden.

Att spela är en social process och Per berättar att det blir mycket prat om hur de ska samsas om utrymmet i den här lilla byn de har, hur de förhåller sig till varandra. För att bygga måste man ansöka om bygglov hos Kultur och Bygg AB. Om eleverna bygger något som inte överensstämmer med överenskommelsen kommer Kalle Planka och skriver meddelande till dem. Eleverna följer instruktionerna utan diskussion och håller sig till ramarna. Per är noga med att eleverna ska få testa sina idéer och om de frågar honom säger han att de ska testa och se vad Kultur och Bygg AB säger.
– Det främjar deras lust att testa gränserna. De tänker att det kom ingen från Kultur och Bygg AB när vi gjorde en bro till varandra och det gör att de tar ut svängarna lite mer. En dag upptäckte jag att en elev hade grävt ut ett tunnelsystem under alltihopa och nu finns det en värld under trädgården också.

Det egna utforskandet motiverar

Det fria utforskandet och byggandet är belöningen i spelet och Per ser inget behov av att dela ut poäng för att motivera eleverna. Att de får skapa egna byggnader och utveckla sina kunskaper för att kunna göra nya saker räcker som motivation.
– Det här har jag skapat, det här har jag gjort, de blir stolta, berättar han.
För att få överblick över vad eleverna gör kan Per sväva över den digitala världen och se vad de gör. När han vill testa deras kunskaper sätter han upp mål inne i spelet som de får rapportera in när de är färdiga med uppgiften.
– Att eleverna rör sig i ett spel gör också att de utmanar sig själva för de vill bygga större och mer avancerade strukturer och för det krävs det nya kunskaper.

Att det är roligt att spela gör, enligt Per, att eleverna utmanar sig själva för de vill bygga större och mer avancerade strukturer och för det krävs det nya kunskaper.
– Eleverna vill börja göra större projekt tillsammans med redstone (ett byggmaterial i Minecraft som kan överföra kraft). De vill bygga en berg- och dalbana och då måste vi ju prata om höjd och djup och g-krafter, vilket är på en högre nivå än läroplanen säger att de ska studera, men är vi i Minecraft världen så tror jag de kommer tycka det är stimulerande och roligt eftersom det inte blir så abstrakt. Ska man prata G-krafter i verkligheten måste man nästan åka till Gröna Lund och känna dem i kroppen. Men sitter man och har gjort en berg- och dalbana och ser att farten ökar när man åker neråt och avtar när man åker uppåt så blir det mer konkret. Eleverna får testa sig fram och lär medan de leker.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>