Arbetsintegrerad lärarutbildning kombinerar arbete och studier
Hem SkolNivåEftergymnasial Utbildning Arbetsintegrerad lärarutbildning kombinerar arbete och studier samtidigt

Arbetsintegrerad lärarutbildning kombinerar arbete och studier samtidigt

Publicerat av: Redaktionen

Högskolan Väst har en lång tradition av att utbilda lärare.

En viktig del är den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, där studenten får möjlighet att i utvecklas och träna i klassrummet.

I “AIL-lärarutbildningen” har högskolan tagit kombinationen teori och praktik ett steg längre.

Arbetsintegrerad lärarutbildning kombinerar arbete och studierArbetsintegrerad lärarutbildning, AIL-lärare, bygger på idén om en intensiv växelverkan mellan teori och praktik. Många av studenterna jobbar och studerar samtidigt, vilket är möjligt då utbildningen inte går på heltid. Den student som inte har ett arbete, erbjuds i stället en VFU-plats (verksamhetsförlagd utbildning). Detta upplägg ger en unik möjlighet till integrering av teori och praktik. Det studenterna lär sig under lektionerna på campus tar de med sig till arbetet på sin skola. Lika viktigt är det som uppstår i klassrummet och som studenterna sedan reflekterar över tillbaka på campus.

– Detta sätt att arbeta ger studenten möjlighet att se en koppling mellan teori och det praktiska ‘görandet’ i klassrummet, berättar Maria Kjörk, programansvarig för AIL-lärarutbildningarna på Högskolan Väst.

Två inriktningar av grundlärare
Det var hösten 2019 som Grundlärarprogrammet mot årskurs 4–6 startade i en arbetsintegrerad form med ett nära samarbete med 15 huvudmän i Västra Götalandsregionen. Högskolan arbetade även fram en modell för Grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem i en arbetsintegrerad form med start hösten 2021.

–Det fanns stora behov i regionen av fler lärare inom denna kategori och det arbetar idag många barnskötare, fritidsledare och legitimerade förskollärare på fritidshemmen, där huvudmännen gärna ser att de arbetar kvar under sin utbildning, berättar Maria Kjörk.

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, VFU, genomförs på den skola där studenten är anställd. Även studenter som saknar anställning kan läsa utbildningen. Studenten har då VFU på en av Högskolans Västs ordinarie VFU-skolor och kan när som helst under utbildningens gång söka en tjänst vid ett fritidshem.

”Vi vill alla ha fler lärare”
Utbildningsupplägget togs fram i samverkan med skolhuvudmännen.
– Samverkansdelen har varit oerhört viktig. Vi förenas i det gemensamma målet att vi alla vill ha fler lärare, säger Maria Kjörk.

Genom den nya varianten lyckades högskolan locka fler studenter. Lärarprogrammen årskurs 4-6 har, så väl nationellt som vid Högskolan Väst, annars haft ett lågt söktryck. 2021 var det totalt drygt 50 studenter på dessa båda program.

Möjliggör för småbarnsföräldrar
En viktig målsättning med denna form av lärarutbildning är att nå målgrupper som annars kanske inte sökt sig till en lärarutbildning. Eftersom studenterna endast är i Trollhättan en-två dagar per vecka, och har jobbet i sin närhet så når högskolan andra personer.

– Det möjliggör exempelvis för småbarnsföräldern i norra Bohuslän att gå utbildningen, säger Maria Kjörk.

Men även kommunerna vinner på upplägget, menar hon.

– Mindre kommuner i vårt upptagningsområde, som kanske tidigare haft svårt att rekrytera lärare, har lättare nu. Nu är det personer som redan bor i kommunen som utbildar sig och finns kvar där under hela utbildningstiden – och förhoppningsvis längre.

Dessa former av lärarutbildningar med start hösten 2022 är möjliga att söka fram till 15 mars.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>