Hem Nyheter Stora kostnadsbesparingar och snabbt förbättrad inomhusluft i Västra Karups skola med Ren luft som tjänst

Stora kostnadsbesparingar och snabbt förbättrad inomhusluft i Västra Karups skola med Ren luft som tjänst

Publicerat av: Redaktionen

Inomhusluften är dålig i många svenska skolor.

Problemen har accelererat de senaste åren och ofta är det i skolbyggnader byggda på 70- och 80-talet där luften är som sämst.

Stora kostnadsbesparingar och snabbt förbättrad inomhusluft i Västra Karups skola med Ren luft som tjänst

Med Ren luft som tjänst från företaget Genano AB går det snabbt att förbättra luftkvaliteten i skolor med dålig inomhusluft. Dessutom kan kommuner gör stora kostnadsbesparingar.

Branschföreningen Svensk Ventilation hänvisar i skriften ”Dålig luft vanligt i skolor” (2017) till en rapport från Arbetsmiljöverket som under åren 2013 till 2016 inspekterade 2 200 skolor. 450 av skolorna fick anmärkningar rörande ventilation och luftkvalitet.

Även Folkhälsomyndigheten har i rapporten ”Inomhusmiljön i skolan” (2015) uppmärksammat problemen och skriver att 15 procent av landets skolor, ca 400 skolor, har så dålig luftkvalitet att det kan påverka hälsan negativt.

Att dålig inomhusluft med bristande luftkvalitet går att åtgärda både snabbt och effektivt är Västra Karups skola i Båstads kommun ett bra exempel på. När kommunen behövde förbättra inomhusluftens kvalitet i skolan valde man Ren Luft som tjänst från företaget Genano AB. Förutom en förbättrad luftkvalitet resulterade tjänsten i stora kostnadsbesparingar då man slapp en akut evakuering till externa moduler i väntan på rivning och byggnation av en ny skola.

Människor som vistas i lokaler med dålig luftkvalitet riskerar att drabbas av Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa (OBO). Oro och ohälsa hos skolpersonal och elever har i många fall lett till att kommuner valt att akut evakuera skolverksamheter till tillfälliga moduler i väntan på reparationer och kanske även nybyggnation.

Åtgärderna blir kostsamma när det kan finnas en risk för skyddsstopp och evakueringar som måste genomförs akut. Det kan också vara mycket påfrestande för en verksamhet och elever att flytta till tillfälliga lokaler. Allt fler kommuner har visat intresse för en heltäckande tjänst med luftkvalitetanalyser, symptomundersökningar och luftreningsteknik som på kort tid kan förbättra inomhusluften och eliminera eller reducera behovet av akuta evakueringar.

Besparingar på 3 miljoner kronor och snabbt förbättrad luftkvalitet

Ett exempel är Båstads kommun som genom att välja Ren luft som tjänst från företaget Genano AB fick en tydlig förbättring av luftkvaliteten i Västra Karups skola. En symtomundersökning, som ingår i tjänsten, visade att 9 av 10 medarbetare upplevde att luftkvaliteten snabbt förbättrades. För kommunen har tjänsten också inneburit stora kostnadsbesparingar då man inte behövde genomföra en omfattande och akut evakuering till externa moduler inför en planerad rivning och byggnation av ny skola. Besparingarna kommunen gjorde uppskattas till ca 3 miljoner kronor.

Det finns en mängd faktorer som kan påverka inomhusluften negativt med risk att människor ska drabbas av Ospecifik Byggnadsrelaterad Ohälsa (OBO).Några exempel är mikrober som växer i en fastighet som följd av överskottsfukt, gasformiga ämnen som avdunstar från byggnadsmaterial, fiberliknande orenheter och fina partiklar från förorenad utomhusluft.

Många kommuner försöker lösa luftkvalitetproblemen i skolorna genom att öka ventilationen vilket inte alltid ger önskat resultat. Ett alternativ är istället att rena luften och Genano erbjuder en heltäckande tjänst för detta.

-På Genano är vi specialister på att hjälpa våra kunder att få ren luft i olika typer av miljöer och lokaler. Hela vår verksamhet har fokus på inomhusluftens kvalitet och med Ren luft som tjänst kan vi hjälpa exempelvis kommuner att ta ett helhetsgrepp på problemen med dålig inomhusluft i skolorna. Båstads kommun har verkligen visat att dålig luftkvalitet kan åtgärdas snabbt och att det finns stora möjligheter till betydande kostnadsbesparingar, säger Hans-Olof Backberg som är inomhusmiljöspecialist på Genano AB.

Genano erbjuder tjänsten till Sveriges offentliga sektor, fastighetsbolag och andra företag som har problem med dålig inomhusluft och bristande luftkvalitet. Tjänsten – som inte riktar sig till privatmarknaden – omfattar provtagningar, analyser, symtomundersökningar, installation av luftrenare, kontinuerlig övervakning på distans via internetanslutna sensorer samt rutiner för åtgärder och uppföljning.

-Vi har visat att det på kort tid är möjligt att uppnå stora förbättringar av inomhusmiljöer som lider av dålig luftkvalitet. Att intresset för tjänsten växer hos många kommuner är givetvis glädjande. Allt fler inser också den potential tjänsten har att både förbättra inomhusluften och reducera kostnader. Vi hoppas nu att många fler kommuner som har problem med inomhusluften i skolorna ska ta till sig Båstad kommuns strategi för hur man kan komma till rätta med problemen genom att agera kraftfullt, etablera ett brett samarbete och ta det så viktiga arbetsmiljöansvaret, avslutar Hans-Olof Backberg.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>