Hem NYHETER Storsatsning på ökat läsande och stärkta bibliotek i hela landet

Storsatsning på ökat läsande och stärkta bibliotek i hela landet

Publicerat av: Redaktionen

Inrättande av ett läsråd, utbyggnad av Bokstart och en fortsättning på den framgångsrika satsningen Stärkta bibliotek – det är några av förslagen i den kulturbudget som regeringen presenterade tidigare i veckan.

– Om de här förslagen beslutas i riksdagen får Kulturrådet utökade möjligheter i arbetet med att främja läsning och stärka biblioteken, i samverkan med myndigheter, kommuner, regioner och andra aktörer.

Det är oerhört glädjande, säger Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef Litteratur och bibliotek på Kulturrådet.

Satsningen Stärkta bibliotek, där regeringen avsatte 250 miljoner kronor årligen 2018–2020, har nått ut brett bland Sveriges kommuner och bidragit till att öka tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. I budgetförslaget fortsätter satsningen ytterligare tre år med 150 miljoner kronor för 2021 och 75 miljoner årligen 2022 och 2023.

Storsatsning på ökat läsande och stärkta bibliotek i hela landet

Inom satsningen på stärkta bibliotek föreslås även ett Läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier som syftar till kompetensutveckling inom litteraturförmedling och läsfrämjande med ett särskilt fokus på barn och ungas läsning och på personer med funktionshinder eller läsnedsättning. Biblioteken har även stor betydelse för det läsfrämjande arbetet och att främja de nationella minoriteternas språk och urfolket samernas språk.

Regeringen föreslår att ett ”läsråd” inrättas och till detta ökas Kulturrådets anslag med 10 miljoner kronor fr.o.m. 2021. Läsrådet ska samla och samordna aktörer och insatser inom kultur, skola, myndigheter, civilsamhälle, folkbildning, bokhandel, förlag och andra delar av näringslivet kring barns och ungas läsning.

Kulturrådet har på nationell nivå en central roll i att initiera, samordna och stödja läsfrämjande insatser utanför skolan. I budgetförslaget finns en förstärkning av Kulturrådets läsfräm­jande arbete med 15 miljoner kronor fr.o.m. 2021.

Sedan 2015 driver Kulturrådet en nationell satsning på små barns språk- och läs-utveckling; Bokstart. I enlighet med Läsdelegationens förslag bör Bokstart byggas ut och långsiktigt stödja kommuner som i samverkan med barnavårdscentral, folkbibliotek och förskolor arbetar med små barns språkutveckling. Regeringen beräknar att 15 miljoner kronor avsätts 2021 och 20 miljoner kronor årligen fr.o.m. 2022 för utbyggnaden.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>