Svensk skolsatsning hjälper norska skolor

Advanias Skolpartnerkoncept går nu på export till Norge.

Foto: Frida Monsén, Educational Manager Advania Norge

Med utgångspunkt i praktik, inspiration och forskning kommer norska skolor att utvecklas med hjälp av både modern pedagogik och teknik.

”Vi kan använda oss av den beprövade erfarenheten från båda länderna och ytterligare hjälpa både svenska och norska skolor att utveckla sin verksamhet utifrån de nya förutsättningar de får av den tekniska utvecklingen som sker i vår omvärld”, säger Stefan Henriksson, Affärsansvarig för Advania Skolpartner.

Den norska satsningen bygger på samma framgångsrika koncept som gjort Advania Skolpartner till den näst största aktören på den svenska skolmarknaden. Receptet är att kombinera pedagogisk kompetens och förståelse för skolans speciella behov med väl fungerande logistik, service och trygghet i leveransen av digitala verktyg.

”När vi nu startar skolverksamheten i Norge sätter vi med tydlighet pedagogiken i centrum för vår verksamhet. Vår erfarenhet visar att när en skola ska digitaliseras kan vi inte börja hos IT-avdelningen utan måste utgå från eleverna i klassrummet och den pedagogiska plattformen som skolan jobbar efter. Först när vi känner till dessa behov kan vi ge råd om bra val av exempelvis hårdvara, molntjänster eller appar, säger Frida Monsén, Educational Manager i Norge.

Digitala och muntliga färdigheter och att kunna läsa, skriva och räkna är de fem grundläggande färdigheter som eleverna ska utveckla enligt den norska läroplanen.

Advania Skolpartner i Norge är väl anpassat till den norska läroplanen och de nya förändringar som är förslagna i den. Ett av förslagen handlar om att grundläggande digitala färdigheter på ett naturligt sätt ska integreras i ämnena.

”Vår utbildningsmodell för digital kompetens består av fyra hörnstenar; hantera, skapa, dela och förstå. Genom dessa får läraren verktyg för att tillgodose de grundläggande färdigheterna för digital kompetens baserat på de enskilda ämnenas specifika behov, medan det digitala kan bli en plattform för ämnesöverskridande arbeten i ett meningsfullt sammanhang”, avslutar Frida Monsén.