Tre utbildningsmyndigheter på Järvaveckan: Vi måste bredda rekryteringen till högskolan

Att utbilda sig öppnar dörrar till arbetsmarknaden, ger individer större möjligheter att forma sina liv samtidigt som Sverige ropar efter arbetskraft inom många områden.

Tre utbildningsmyndigheter på Järvaveckan: Vi måste bredda rekryteringen till högskolan 1Det finns en dold kompetensresurs som inte tas tillvara om vi inte lyckas bredda rekryteringen till högre utbildning.

Universitets-och högskolerådet, Universitetskanslersämbetet och Myndigheten för yrkeshögskolan deltar tillsammans på Järvaveckan den 9-13 juni. Den gemensamma frågan som vi kommer samlas kring är hur fler ska få tillgång till högre studier.

Under Järvaveckan lyfter UHR, UKÄ och MYH frågan om tillgången till högre studier vid ett gemensamt seminarium. Generaldirektörerna Karin Röding (UHR), Thomas Persson (MYH) och Anders Söderholm (UKÄ) diskuterar hur underrepresenterade grupper i större utsträckning kan lockas att läsa på högskolan och yrkeshögskolan och hur utbildning kan matchas med arbetsmarknadens behov.

Dag och tid
Seminariet “Hur förvaltar utbildningssektorn det dolda kompetenskapitalet?” äger rum tisdagen den 12 juni kl. 17.00-18.00.

Plats
Seminariescen 2, mässområdet på Spånga IP.
Seminariet kommer även att sändas live på webben.

Under veckan finns UHR och MYH också på plats i ett gemensamt mässtält och svarar på frågor om våra verksamheter och tjänster. Till exempel hur besökarna kan få sin utländska utbildning bedömd för arbete eller fortsatta studier i Sverige, vad som gäller för den som vill söka högskolestudier och vilka möjligheter till internationella utbyten som finns.