Hem SKOLNIVÅFÖRSKOLA Alla förskolebarn – oavsett språk – kan vara med i lässtunden

Alla förskolebarn – oavsett språk – kan vara med i lässtunden

Publicerat av: Redaktionen

2017 identifierade Järfälla kommun behovet av att bättre kunna stötta flerspråkiga och nyanlända barn i sin språkutveckling i förskolan

Under två års tid har kommunen arbetat med projektet Förskole+, en språksatsning för flerspråkiga barn.

Alla förskolebarn – oavsett språk – kan vara med i lässtunden

I projektet ingick fyra förskolor där totalt 49 olika språk var representerade bland barnen och 17 språk var representerade bland personalen. 11 av de 17 språken bland personalen mötte något av barnens språk. Projektgruppen sökte efter möjligheter att stötta barnens modersmål och kom i kontakt med Polyglutt – en digital bilderbokstjänst för förskolan med böcker inlästa på upp till 45 olika språk. Efter en provperiod gjordes en utvärdering av tjänsten i samråd med barnbibliotekarie, talpedagog och IT-strateg innan avtal tecknades.

Kommunlicens för Polyglutt är en del i Järfällas satsning på språkutveckling från tidig ålder, vilket är avgörande för barns och elevers möjlighet att nå målen i grundskolan.

”Vår ambition är att ge våra förskolor goda och likvärdiga förutsättningar att utveckla alla barns språk. Den digitala bilderbokstjänsten gör det lättare att följa de läsrutiner som förskolorna har till exempel med en uttalad målsättning att läsa för alla barn varje dag”, säger Susanne Albinsson, projektledare för Förskole+.

Tillgång till både fysiska och digitala böcker

Polyglutt är ett viktigt komplement till andra språkutvecklande material och fysiska bilderböcker, med syfte att ännu bättre inkludera barn som har begränsade kunskaper i svenska. Genom att barn först får höra boken på sitt modersmål, sedan på svenska tillsammans med andra barn, ökar deras möjligheter att vara delaktiga i samtal och aktiviteter utifrån boken.

För att säkerställa att båda de digitala och fysiska böckerna används genomtänkt och kvalitativt har varje förskola i kommunen utsett läsombud. De har i uppdrag att utveckla förskolans arbete med Polyglutt, fysiska böcker och utvecklandet av läsmagiska miljöer.

Folkbiblioteket lånar ut tvillingböcker, böcker som både finns på svenska och andra språk, till förskolorna. Den svenska boken finns kvar på förskolan och den på modersmålet kan föräldrarna låna hem och läsa för barnet.

Synliggör alla barns språk och väck läslust

Det är viktigt att flerspråkiga barn i Järfällas förskolor får möjlighet att utveckla alla sina språk och sin identitet som flerspråkiga. Polyglutt underlättar för personalen att möta barn som har andra modersmål än de själva, men även för att skapa gemensamma upplevelser som alla barn kan förstå och utveckla sitt språk genom. Undervisningen i förskolan ska göra alla barn delaktiga, väcka deras nyfikenhet och lust till läsning samt utveckla deras förmåga till kommunikation och relationsbyggande.

”Genom att vi visat vårdnadshavare att vi via appen har tillgång till böcker på många olika språk och hur det stärker barnens språkutveckling har deras ögon öppnats upp för läsning. Nu går vårdnadshavare till biblioteket och lånar böcker på modersmålet”, säger Mia Söderlind avdelningsansvarig förskollärare på Allmogens förskola.

Barnen blir stolta över sitt modersmål

Verktyget gör att pedagogerna når flerspråkiga barn mer effektivt, speciellt de barn som inte ännu förstår svenska. När de får höra en saga på sitt eget modersmål blir de bekräftade och visar tydligt glädje. När barnen lyssnar på böcker på sitt modersmål och sedan på svenska märker personalen att barnen snappar upp ord och begrepp och att det ökar barnens självkänsla.

”Barnen har blivit stolta över sitt modersmål. De vågar hjälpa till att översätta ord när man frågar vad ordet heter på deras språk och de har blivit intresserade av andra språk”, säger Madeleine Ringbäck förskollärare på Snapphanens förskola.

Använder Polyglutt vid inskolning

Alla förskolebarn – oavsett språk – kan vara med i lässtunden 3Polyglutt används även under språksamtalet med vårdnadshavare vid inskolningen för att kartlägga barnens språk. På Jakobsbergs Södra förskolor finns flera barn som får sin första kontakt med det svenska språket när de börjar på förskolan. Genom att barnen får höra sagor på sitt modersmål när de är nya på förskolan känner de sig mer hemma och trygga.

”Om ett barn gillar bilar har vi kunnat söka på bilar och lyssna på böcker om bilar på barnets modersmål”, säger Ullis Lindh, barnskötare på Snapphanens förskola.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>