Roboten Yasemin snabbar på ansökningar till vuxenutbildning

I Nacka kommun tar roboten Yasemin hand om ansökningar till vuxenutbildningarna.

Roboten Yasemin snabbar på ansökningar till vuxenutbildning 1Det gör Nacka till första kommun i Sverige att lägga över handläggningen av utbildningsansökningar på en robot.

En av robotiseringens främsta fördelar är att handläggningstiden för ansökningar till vuxenutbildning förkortas. Roboten tar emot ansökningarna som kommer in digitalt, sorterar och förbereder dem så att handläggarna därefter kan fatta myndighetsbeslutet.

Mer tid till karriärvägledning

– Roboten gör de monotona arbetsuppgifterna och handläggarna kan istället lägga tiden på mer kvalificerade arbetsuppgifter som karriärvägledning och service till kunderna, säger Malin Jacobsson, karriärvägledare i Nacka kommun som varit med och utvecklat robotiseringsprocessen.

Roboten Yasemin började arbeta i Nacka kommun i maj. Framöver kommer 25 000 ansökningar per år att hanteras av roboten. Den är ett viktigt verktyg för att kunna bibehålla hög servicegrad och korta handläggningstider i en tid då Nackas befolkning ökar.

Utveckling i tiden

– Hela samhället går mot en ökad digitalisering och det känns självklart att Nacka kommun ska ligga i framkant i den utvecklingen. Om det finns bra teknik ska den komma Nackaborna till godo, säger Carina Filipovic, chef på arbets- och företagsenheten i Nacka kommun.

Nacka kommun har framgångsrikt automatiserat även andra processer, där ekonomiskt bistånd och delar av fakturadistribution kan nämnas som exempel.