Hem UNDERSÖKNING Undersökning bland vårdnadshavare och elever visar på fina resultat

Undersökning bland vårdnadshavare och elever visar på fina resultat

Publicerat av: Redaktionen

Barn & Skola genomför vartannat år en brukarundersökning för att ta reda på vad våra elever och vårdnadshavare tycker om förskola, grundskola, fritidshem och grundsärskola.

Många glädjande trender i årets brukarundersökning

Undersökning bland vårdnadshavare och elever visar på fina resultat

Helhetsomdömet på undersökningen i år visade på mycket goda resultat vilket vi naturligtvis är väldigt glada för.

Gunilla Kindberg som är Barn- och skolchef säger så här om resultatet:

”Det känns jättebra att förskolan behåller sitt fina resultat från förra mätningen och att resultaten i skolan visar en stor ökning inom flera delar. Det visar att personalens systematiska utvecklings- och kvalitetsarbete leder till förbättringar för våra barn och elever”.

I princip alla delar av undersökningen visar på en positiv trend, men framförallt ökar omdömet från elever och vårdnadshavare när det gäller normer och värden markant. Mario Melani som är barn- och skolnämndens ordförande instämmer med Gunilla Kindberg och uttrycker en stor glädje över att nämndens konsekventa arbete inom området visar resultat. Han berömmer också all personal inom Barn & Skola som gör en stor insats inom området.

Viktig indikation på om man lyckas nå ut med utvecklingsarbetet kring studiero och trygghet

Brukarundersökningen identifierar de styrkor och utvecklingsområden som vårdnadshavare och elever tycker att Barn & Skola har. I år har undersökningen setts som extra viktigt eftersom vi velat trygga våra medborgare om att utvecklingsarbetet pågår trots pågående pandemi. Undersökningens resultat tyder på att vi lyckats med det.

En orsak till det fina resultatet tros vara att Barn & Skola och Utbildningsförvaltningen har samarbetat med Hélène Jenvéns som är fil dr i pedagogik. Samarbetet har pågått edan 2017 och har handlat om studiero, trygghet och förebyggande och åtgärdande arbete mot kränkande behandling och mobbing. Något som Hélène Jenvéns forskat i och som Skolverket bekräftat som framgångsfaktorer för förebyggande arbete.

”Arbetet tillsammans med Hélène Jenvén har tydligt satt arbetet med trygghet och studiero på agenda och även om man idag inte arbetar aktivt med verktygen så har andemeningen med arbetssättet satt sig och samsynen i kollegiet har blivit stärkt”, säger Tim Andersson som är kvalitetsutvecklare och samordnare för samarbetet.

Tryggheten i skolorna skattas högt

Arbetssättet handlar bland annat om att anlägga en hela-skolan-ansats, skapa systematik för optimala lärmiljöer och verka för ett gott skolklimat. För att kunna genomföra arbetet har personalen fått utbildning och elever har i större utsträckning än tidigare varit delaktiga. Undersökningen visar att tryggheten i våra förskolor och skolor skattas högt.

Målet framöver är att fortsätta ge barnen och elever en framtidstro där de känner tilltro till sin egen förmåga, till vuxna och framtiden. Barn & Skola vill fortsätta arbeta för ”Barnens bästa skola” där de kan, vill och vågar ta sig an framtiden.

 

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>